Milieu & Klimaat
Persbericht – stRaten-generaal steunt actie Antwerpse sp.a en pleidooi VAB in vraag om snelheidsbeperking 70 km/uur op stedelijke expresweg R1 door Antwerpen

Persbericht – stRaten-generaal steunt actie Antwerpse sp.a en pleidooi VAB in vraag om snelheidsbeperking 70 km/uur op stedelijke expresweg R1 door Antwerpen

23 december 2013 Het valt te betreuren dat deze maatregel niet werd meegenomen in het huidige lopende plan-MER-onderzoek Oosterweelverbinding, ondanks tijdige en expliciete vraag daarom door stRaten-generaal in 2011 Laat het invoeren van deze maatregel ook gepaard...