Ademloos en stRaten-generaal hebben uw hulp nodig!

jun 12, 2009 | Oosterweel

Woensdag 24 juni 2009 is de allerlaatste dag waarop iedereen, jong of oud, waar u ook bent gedomicilieerd, een bezwaarschrift kan indienen tegen de bouwaanvraag voor de Lange Wapper. Als u bezwaren hebt tegen een viaduct over de stad , dan is dit uw enige kans om uw stem te laten horen; hierna wordt de bouwaanvraag goedgekeurd. Een groot aantal bezwaarschriften zal bovendien mee helpen duidelijk maken dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor dit viaduct.
Om u te helpen bij het indienen van zo’n bezwaarschrift, sturen we u deze mail met de nodige instructies. Iedereen kan een bezwaarschrift indienen, en u hoeft zelfs niet woonachtig te zijn in Antwerpen. U hoeft ook geen bouwkundig deskundige of specialist verkeer te zijn. Bezwaarschriften kunnen namelijk gaan van zeer persoonlijke (gemotiveerde) bezwaren tot uiterst gespecialiseerde documenten. Belangrijk is dat ieder het recht heeft zo’n bezwaarschrift in te dienen en dat de procedure minder tijd in beslag neemt dan gedacht. Helemaal onderaan vindt u ook een aantal modelbrieven die u kunnen helpen.
We leggen hier de procedure stap voor stap uit:
1. Openbaar Onderzoek:
Van 26 mei tot 25 juni 2009 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de bouwaanvraag voor de Lange Wapper (let wel: 24 juni 2009 is de laatste dag indiening bezwaarschrift). Wie zich wil informeren over de bouwaanvraag, kan hiervoor terecht in het Antwerpse Felix Pakhuis aan het Eilandje, elke werkdag van 9 tot 15 uur, en op donderdag ook van 17 tot 19 uur. Of u kunt het dossier ook integraal online raadplegen op www.antwerpen.be/openbaaronderzoekoosterweel.
Tijdens dezelfde periode (tot ten laatste 24 juni, 2009, dus) krijgt eenieder, jong of oud, inwoner van Antwerpen of niet, de kans om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Deze brief moet schriftelijk bezorgd worden aan:
Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen -Jan Van Rijswijcklaan 162 -2020 Antwerpen
2. Hoe het Bezwaarschrift indienen?
Uw bezwaar dient schriftelijk toe te komen bij de Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen ten laatste op 24 juni, 2009, met uw naam, adres, datum van schrijven, en handtekening (handtekening niet nodig als u de brief per email verstuurt). Wij raden u aan de brief aangetekend te versturen, maar dit is niet verplicht. Als u eventueel kosten wil besparen kan u met een groepje mensen verschillende brieven in een enveloppe aangetekend versturen. Als het niet anders kan, kan u de brief ook faxen (fax nummer: 03 338 66 98) of per email versturen aan [email protected] (of aan [email protected]). U kan de brief ook persoonlijk afgeven op de Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen (alle werkdagen van 9 tot 12 uur), tegen ontvangstbewijs. U mag een brief met meerdere mensen ondertekenen, maar beter is het individueel ver! zenden van een brief.
3. Waaruit bestaat een bezwaarschrift?
Om geldig te zijn bevat een bezwaarschrift:
– Naam en adres van de indiener
– Ondertekening van de indiener
– Datum
– Omschrijving van het bezwaar: wat is uw bezwaar (een gedetailleerde beschrijving van uw bezwaren)?
– Reden waarop de indiener het beroep wil baseren: waarom of op basis van welke reden dient u het bezwaar in?
4. Model Bezwaarschrift:
Bezwaren kunnen van verschillende aard zijn: bv. technische bezwaren, juridische bezwaren, stedenbouwkundige bezwaren, gezondheid, milieu, geluid, fijn stof, probleem mobiliteit, ligging. U kan ook bezwaren uiten over onderdelen van het project, zoals het Sint Annabos, het Sint Annastrand, het Noordkasteel, verkeer omgeving Sportpaleis, op- en afritten, enz.
U hebt onvoldoende tijd om de bouwaanvraag voor de Lange Wapper (450 plannen en negen dikke farden tekst!) zelf grondig door te nemen, maar wil toch een beargumenteerd bezwaarschrift tegen het bouwproject indienen? Dan kunt u zich laten inspireren door een reeks van type bezwaarschriften die u op deze links (http://ademloos.be/?p=928 en http://stratengeneraal.wordpress.com/) en hier onderaan vindt. Voor het inhoudelijke overzicht hebben we de bezwaarschriften opgesplitst per thema (stedenbouw, geluid, verkeer, luchtkwaliteit), maar u kunt gerust argumenten uit de verschillende typebezwaarschriften in uw eigen bezwaarschrift combiner!  En uiteraard kunt u naar eigen goeddunken zelf argumenten toevoegen.

Ademloos en stRaten-generaal willen niemand een mening opdringen. Deze typebezwaarschriften dienen alleen als ruggesteuntje voor mensen die protest willen aantekenen tegen een viaduct dwars door Antwerpen maar geen maand vrijaf kunnen nemen om de hele bouwaanvraag van dit grootste bouwproject ooit in Vlaanderen zelf door te nemen.
typebezwaarschrift stedenbouw
typebezwaarschrift geluid
typebezwaarschrift verkeer
typebezwaarschrift luchtkwaliteit

We hopen dat we alle vragen beantwoord hebben en dat u het met ons belangrijk vindt dat schriftelijke bezwaren tegen de bouwvergunning voor de Lange Wapper bij de Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen toekomen.
Misschien hebt u weet van familieleden, vrienden, kennissen, die ook bezwaar hebben en dit aan de Dienst Vergunningen willen laten weten, stuur ze dan deze mail met het verzoek om op hun beurt mensen op de hoogte te brengen,
de vzw’s Ademloos en stRaten-generaal

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier