Artikel – Collectieve milieuschade : een kwestie van milieurechtvaardigheid?

mrt 10, 2011 | Oosterweel

Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu is verankerd in de Belgische grondwet (art.23, 4° G.W.). Ook internationaal wordt dit recht erkend als een mensenrecht in het verdrag van Aarhus van 25 juni 1998. Het lijkt wel of slachtoffers van milieuschade juridisch bijzonder goed beschermd worden. In werkelijkheid liggen de zaken echter niet zo eenvoudig. Elk milieuprobleem is immers per definitie een complex probleem, denk maar aan de groeiende druk op het milieu door de globalisering van de economie, het energievraagstuk, de mobiliteitsproblematiek, de klimaatswijziging.
Auteur: Geert Lambrechts
Lees het artikel hier.

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier