Bezwaarschrift indienen tegen een viaduct over de stad

jun 1, 2009 | Oosterweel

Beste Antwerpenaar,
Van 26 mei tot 25 juni wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de bouwaanvraag voor de Lange Wapper.
Wie zich wil informeren over de bouwaanvraag, kan hiervoor terecht in het Antwerpse Felix Pakhuis aan het Eilandje, elke werkdag van 9 tot 15 uur, en op donderdag ook van 17 tot 19 uur.
U kunt het dossier ook integraal online raadplegen op www.antwerpen.be/openbaaronderzoekoosterweel
Tijdens dezelfde periode (tot ten laatste 25 juni dus) krijgen alle inwoners van de stad Antwerpen de kans om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Dit moet schriftelijk bezorgd worden aan de dienst stedenbouwkundige vergunningen – Jan Van Rijswijcklaan 162 -2020 Antwerpen (alle werkdagen van 9 tot 12 uur).
Als u tegen een viaduct over de stad bent, dan is dit uw kans om uw stem te laten horen.
Een bezwaarschrift bevat minstens:
– Naam en adres van de indiener
– Ondertekening van de indiener
– Datum
– Omschrijving van het bezwaar
– Reden waarop de indiener het beroep wil baseren
U hebt onvoldoende tijd hebt om de bouwaanvraag voor de Lange Wapper (450 plannen en acht dikke farden tekst!) zelf grondig door te nemen, maar wil toch een beargumenteerd bezwaarschrift tegen het bouwproject indienen? Dan kunt u zich laten inspireren door een reeks van typebezwaarschriften die we hier online plaatsen. Voor het inhoudelijke overzicht hebben we de bezwaarschriften opgesplitst per thema (stedenbouw, geluid, verkeer, luchtkwaliteit), maar u kunt gerust argumenten uit de verschillende typebezwaarschriften in uw eigen bezwaarschrift combineren. En uiteraard kunt u naar eigen goeddunken zelf argumenten toevoegen.
U kunt slechts 1 bezwaarschrift indienen. Denk goed na over wat u persoonlijk belangrijk vindt.
Ademloos en stRaten-generaal willen niemand een mening opdringen. Deze typebezwaarschriften dienen alleen als ruggensteuntje voor mensen die geen halve maand vrijaf kunnen nemen om de hele bouwaanvraag van dit grootste bouwproject ooit in Vlaanderen zelf door te nemen,
de vzw’s Ademloos en stRaten-generaal
typebezwaarschrift stedenbouw
typebezwaarschrift geluid
typebezwaarschrift verkeer
typebezwaarschrift luchtkwaliteit

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier