Boek: Stilstand – Many Claeys

apr 15, 2013 | Democratie, Milieu & Klimaat, Oosterweel, Publicaties, Media & Events

‘Een meesterwerk, misschien wel het boek van het jaar.’ (Bart Stouten in Stouten op Zondag, Klara)

‘Een belangwekkend boek.’ (Georges Timmerman in Apache)

‘Sla dit boek ergens in het midden open, lees en hap meteen naar adem, en dan niet louter vanwege het fijn stof dat deze regio de meest vervuilde in heel Europa maakt, maar ook vanwege de blik die het gunt op hoe betweterbestuur werkt als het over dure belangen gaat.’ (Jeroen Olyslaegers in De Morgen)

‘Een boeiende saga over de Oosterweelverbinding én een praktijkboek over burgerparticipatie’ (De Wakkere Burger)

‘De 552 pagina’s lezen als een tijdmachine doorheen twee decennia van politiek armworstelen en weinig transparante besluitvorming.’ (Jochen Vandenbergh in De Standaard)

‘Oosterweel is niet alleen een technisch dossier, zoals de Vlaamse regering en de BAM het graag voorstelden, maar voornamelijk een politiek dossier. Dat toont Claeys glashelder en met een overvloed aan voorbeelden aan.’ (Walter Lotens in DeWereldMorgen)

‘Is er iemand die meer weet van het dossier Oosterweelverbinding dan Manu Claeys? We durven dat te betwijfelen. Zeker nu we zijn boek Stilstand hebben gelezen.’ (Filip Marsboom in Het Laatste Nieuws)

‘Door zijn jarenlange studie van het dossier en zijn sleutelrol in het burgerverzet is Claeys niet alleen een belangrijke speler op het veld geworden, maar ook iemand die bij uitstek weet waarover hij het heeft. Een stem waarnaar zou moeten worden geluisterd.’ (Lex Moolenaar in Gazet van Antwerpen)

Van Halewyck, 2013

Hoe komt het dat de Vlaamse regering er na al die jaren maar niet in slaagt een oplossing te vinden voor de Antwerpse mobiliteitsproblematiek? Dit boek geeft antwoorden op die vraag. Op 19 december 2005 tekende de actiegroep stRaten-generaal officieel bezwaar aan tegen een nieuwe snelweg door de stad Antwerpen en legde meteen ook een alternatief voor. Het was het begin van een lange strijd tegen het grootste geplande infrastructuurproject ooit in België: de Oosterweelverbinding. Mobiliteitsexperts, milieudeskundigen, dokters, planologen, bedrijfsleiders, bewonersgroepen en stadsbrede bewegingen sloten zich aan bij het protest. Gemeten aan tijdsverloop, media-aandacht en politieke commotie werd dit s lands belangrijkste burgerstrijd van de voorbije jaren, die voortduurt tot vandaag. Het politieke beheer van het dossier verwerd stilaan tot een ingewikkeld staketsel van manipulatie en bedrog. Partijbelangen, machtspolitiek en parallelle besluitvorming creëerden een zwart gat, dat gaandeweg elk streven naar nuchtere beleidsvoering en uiteindelijk het vinden van valabele oplossingen opslokte. In Stilstand brengt Claeys zijn meest cruciale teksten over de kwestie samen in een uniek logboek. Als een Grieks koor becommentarieert hij in real time de gebeurtenissen, reageert hij op politieke communicatie, hekelt hij het gebrek aan transparantie en burgerinspraak, informeert hij over alternatieven, roept hij op tot actie.

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier