De volledige Oosterweelstudie van Arup/Sum.

apr 7, 2009 | Oosterweel

Zes indicatoren werden aangeduid door de Vlaamse overheid, waarop elk traject zowel individueel als collectief moest worden geëvalueerd: – Mobiliteit en verkeersveiligheid – Technische haalbaarheid – Financiële haalbaarheid – Leefmilieu ( geluid en luchtkwaliteit ) – Mens en leefomgeving – Timing en uitvoerbaarheid   Deze Evaluatiestudie heeft geresulteerd in een eindrapport dat op gemotiveerde wijze, voor elk van de aangewezen indicatoren en voor elk van de drie tracés, de voor- en nadelen, een onderlinge afweging en een globale eindbeoordeling geeft. Dit rapport kunt u hier raadplegen: Evaluatierapport.   Omwille van het feit dat het studieteam ArupUK-SumResearch heden niet overtuigd is dat één van de onderzochte en geëvalueerde tracés aanzien kan worden als een complete, robuuste en evidente oplossing – omwille van duidelijke redenen – is het studieconcern toch op zoek gegaan naar een meer complete oplossing, die de globale evaluatie en de impact van de indicatoren als het ware in een maatschappelijke constellatie en economische verhouding brengt, aan de hand van een aantal concrete aanbevelingen. Dit 7de hoofdstuk Maatschappelijke Evaluatie en Aanbevelingen kunt u hier lezen en raadplegen. Bij dit Evaluatierapport hoort een uitgebreide bijlage, met alle tabellen en grafische tekeningen en illustraties en kaarten: deze kunt u hier consulteren en downloaden – Bijlage Evaluatierapport

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier