Een plan B voor A

mei 4, 2014 | Archief, Oosterweel

een plan B voor A - header
Rekening houdend met alle voorhanden studiemateriaal sinds maart 2009, met een inschatting van het maatschappelijk draagvlak en met het streven naar een balans tussen verkeersnoden en leefbaarheidseisen menen we dat vandaag alle bouwstenen op tafel liggen voor een duurzame herinrichting van het snelwegennet in de stad Antwerpen. Die bouwstenen zijn:
- de A102 (Oosttangent tussen Wommelgem en Ekeren)

– de zogenaamde Westtangent (tussen de E17 en de E34, ten westen van Zwijndrecht)
- het overkappen van de Antwerpse Ring (Ringland 1 en Ringland 2) en de E17 tussen Zwijndrecht en Burcht (Ringland 3), met mogelijke uitbreiding naar de A12 in Wilrijk en de E313/E34 in Deurne, cfr. eveneens deRingvanA en Ecopolis als varianten van Ringland
- een bijkomende Scheldekruising door de haven die de Kennedytunnel en de ring ontlast plus het overkappen van de ring mogelijk houdt, nl. een van deze drie varianten: Oosterweel-Noord (= stRaten-generaal-tracé, 2005), Arup/SUM (boortunnel, 2009) en Meccano (Noordtangent, 2010). Technische ontwerpen en doorrekeningen met gedifferentieerde tol – ook op het vlak van luchtkwaliteit en geluid – moeten hier uitsluitsel brengen.
een plan B voor A
Dit in combinatie met slimme verkeerssturing, meer performante netwerken van fietsroutes en openbaar vervoer (tramverlengingen, voorstadstreinen, regiobussen) en voetgangersvriendelijke stadsontwikkeling volgens de principes van Transit-Oriented Development (TOD) = de Acht Principes voor Betere Straten en Betere Steden: https://go.itdp.org/pages/viewpage.action?pageId=54887465
stRaten-generaal en Ademloos, 4 mei 2014
download deze tekst als pdf hier.

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier