Eigenbelang versus algemeen belang: de zaak-Lange Wapper (TRENDS)

apr 9, 2009 | Oosterweel

TRENDS: Willy Winkelmans 09-04-2009  Pag. 103

Prof. Winkelmans op het Tunnelcongres van stRaten-generaal (26.11.2008)

Prof. Winkelmans op het Tunnelcongres van stRaten-generaal (26.11.2008)


Vorig jaar schreef ik dat velen van ons opgevoed zijn in het besef dat
algemeen belang iets belangrijks is, en dus altijd moet primeren boven het
eigenbelang. Tegelijk stellen we vast dat dit vandaag niet meer zo
vanzelfsprekend is. Ik wil hierop terugkomen, want in de hele discussie over
de Oosterweelverbinding – en in het bijzonder over de Lange Wapperbrug –
zien we dat de begrippen ‘algemeen belang’ en ‘eigenbelang’ regelmatig
oneigenlijk gebruikt worden.
lees verder

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier