Hebt u nog suggesties?

sep 2, 2015 | Oosterweel, Publicaties, Media & Events

BAM vraagt: “Hebt u nog suggesties?”

Deze ongelukkige vraag kondigt een inspraakmoment en info-sessies aan, georganiseerd door BAM en Antea, uit naam van onze regering.
Met een folder die erin slaagt geen enkele van de talloze suggesties van de laatste 10 jaar te vermelden.
Onze suggesties
Ademloos en stRaten-generaal hebben uiteraard een paar suggesties, kort samengevat zeggen ze allemaal: “Stop met deze illegale procedure en herstel uw fouten”. U mag onze suggesties gerust gebruiken. Voor uw gemak zijn ze al ingevuld in dit downloadbare inspraakformulier.

  • Repareer het plan-MER Oosterweelverbinding, zodat burgers niet moeten vechten tegen hun eigen overheden in de rechtbank.
  • Onderzoek en vergelijk Meccano en varianten (bvb Arup/SUM-tracé) eerlijk, op zich én in combinatie met een volledige overkapping.
  • Voeg onderzoek overkapping, derde Scheldekruising en A102/R11bis bij elkaar zodat de impact van al deze plannen op de regio duidelijk wordt.
  • Onderzoek volledige overkappingsplannen niet als A102/R11bis variant, maar als alternatief voor het BAM-tracé en binnen het volledige kader van mobiliteit en stadsplanning.
  • Voeg het onderzoek naar de ‘Infrastructuurwerken Linkeroever’ terug samen met dit onderzoek en herstel heel het deel Linkeroever en Zwijndrecht van het plan-MER, zodat duidelijk wordt wat de werkelijke impact van het BAM-tracé en parallelwegen is en welke alternatieven geen nood hebben aan deze extra infrastructuur.
  • Onderzoek de gezondheidsimpact van het BAM tracé en alternatieven wetenschappelijk, voor Antwerpen en Zwijndrecht, met afstandsperimeters en op straatniveau (grafisch en analytisch) en streef naar geen enkele overschrijding van de norm.
  • Weer ieder plan dat gigantische verkeersknooppunten nodig heeft in bewoond of bebost stadsgebied. Dus geen grote bovengrondse verkeersknopen in het Sint-Annabos, noch aan DAM, noch Park Spoor Oost, noch in Noordkasteel.
  • Benoem een ongebonden intendant die de best mogelijke overkapping kan onderzoeken met het best mogelijke tracé, volgens het charter van de Antwerpse actiegroepen van 9 juni 2015.
  • Ontbind BAM en geef de opdracht terug aan de administratie.
  • Neem inspraak serieus.

la Belgique à papa
Wat gaan de actiegroepen verder doen met dit “inspraakmoment”? Tja. Deze suggesties indienen en verder niets. Op zijn Belgisch probeert de overheid voldongen feiten te creëren in beton. En ondertussen mag u “suggesties” geven.
Wij hebben de laatste 10 jaar, als betrokken burgers heel, heel, heel veel suggesties gegeven, in de best mogelijke samenwerking met natuurverenigingen, medici, stadsplanners, ingenieurs, tunnelbouwers, economen, verkeerskundigen, transportexperts, bedrijfsleiders, havenbonzen en zovele andere knappe denkers en doeners.
In hun haast om deze constructieve suggesties uit te rangeren, hebben de Vlaamse overheid, BAM en zelfs Antea, talloze overtredingen begaan. En wie een misdrijf ziet, moet dat melden. Wat wij en vele anderen meermaals hebben gedaan zonder resultaat.
Zeer tegen onze zin zijn we uiteindelijk naar de Raad van State gestapt met een verzoekschrift van meer dan 200 bladzijden excellente juridische en maatschappelijke argumentatie. Hier een korte samenvatting.
Kortom: deze nieuwe MER inspraakfase is gebaseerd op een illegaal plan MER. stRaten-generaal en Ademloos doen dan ook niet meer dan vragen dit illegaal plan te repareren en af te stappen van de Belgische methode van voldongen feiten. We bevestigen zo ons vertrouwen in de wijsheid van de Raad van State.
stRaten-generaal/Ademloos.

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier