Webinar: hoe ver staat het met de overkapping?

jun 23, 2020 | Archief, Toekomstverbond

 

 

Op woensdag 24 juni om 20 uur organiseren de burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal het derde en laatste webinar rond het Toekomstverbond. Het programma focust deze keer op de leefbaarheidsprojecten en de Ringparken. Onder meer volgende vragen liggen voor:Hoe dragen de Ringparken bij tot een betere leefbaarheid en de overkapping van de Ring?  Hoe ziet de Hollandse knoop eruit in de verbeterde plannen?Hoe zit het met de participatie van burgers?Gaan de burgerbewegingen een bezwaarschrift indienen tegen de bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding?Gastspreker is leefbaarheidsintendant Alexander D’Hooghe. Reflecties op zijn toelichting mag je verwachten van het panel van de burgerbewegingen: Peter Vermeulen (Ringland), Wim van Hees (Ademloos) en Manu Claeys (stRaten-generaal). Ook prof. em. André Loeckx (KU Leuven) bekijkt het proces met een kritische blik en doet enkele aanbevelingen voor het verdere verloop.

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. Zo kunnen we je de link bezorgen waarmee je binnengeraakt in de virtuele ruimte.>> Ik neem deel aan de derde webwoensdag Realiseren we de modal shift? 
Dat was de vraag die voorlag op het tweede webinar, dat bijzonder positief geëvalueerd werd door de deelnemers. ‘Ik vond het gewoon hartstikke goed!’, reageerde iemand achteraf in de enquête. ‘Er blijkt al heel veel studiewerk gebeurd’, stelde een ander ietwat verrast vast. ‘De Vervoerregio Antwerpen is wel degelijk met de verkeersproblematiek in de hele regio bezig.’ Maar ook: ‘Nu nog de burgers meekrijgen, want maar heel weinig mensen weten iets over de modal shift naar duurzamer verkeer. Er moet dringend gesensibiliseerd worden om ook een ‘mental shift’ in gang te zetten.’
Daarom: heb je de avond gemist? Bekijk hieronder de presentaties. 
 Welkom op het tweede webinar 
Wim van Hees, Ademloos:
‘Het dient onderstreept dat het Toekomstverbond een samenhangend geheel is, waarbij bijvoorbeeld het realiseren van de modal shift een voorwaarde is voor het succes van het geheel.’
Bekijk hier de inleiding
 Eerste bevindingen Straatvinken
Huib Huyse en Thomas Vanoutrive, HIVA – KU Leuven en UAntwerpen: 
‘De impact van corona op onze straten werd door de deelnemers aan de leefbaarheidsbevraging straat-O-sfeer positief beoordeeld. Voor voetgangers en fietsers was het heel wat aangenamer.’
‘Ook na corona plannen deelnemers meer te voet te gaan of de fiets te gebruiken, minder de bus, tram of trein. Maar een belangrijk deel van de 3.151 deelnemers aan straat-O-sfeer zegt ook de auto minder te zullen gebruiken.’  
Bekijk hier de toelichtingen tijdens het webinar
 Routeplan 2030 voor de Vervoerregio Antwerpen
Simon Neyt, coördinator team Routeplan:
‘We willen mensen uit hun auto krijgen, richting een kwaliteitsvol, efficiënt en performant systeem. Daarvoor hebben we een multimodaal netwerk nodig, waarin het openbaar vervoer een rol speelt, maar ook de fiets en deelsystemen hun plaats hebben.’  
Bekijk hier de toelichting tijdens het webinar

Peter Vermeulen, Ringland en covoorzitter werkbank Routeplan:
‘Als we de modal shift willen realiseren, moet het aandeel van het openbaar vervoer, evenals dat van het fietsverkeer, maal twee. Besparen op openbaar vervoer zou kunnen … op één voorwaarde: als de doorstroming verbetert, op korte termijn. De tram kan altijd rood krijgen, behalve als hij eraan komt. Dat is een win-win voor iedereen.’  
Bekijk hier de reflectie over het Routeplan tijdens het webinar Zorro, sensibiliseringsproject van Ringland in de zuidoostrand
Dirk De Weerdt, Ringland:
‘Met dit burgerplatform voor duurzame mobiliteit maken we de modal shift concreet. Elke verplaatsing is een individuele keuze. Welke ga je vanaf nu proberen op een meer duurzame manier te doen? Zorro daagt je uit voor een stap vooruit. Wil je meedoen? Mail [email protected] of schrijf je in op de nieuwsbrief.’
Bekijk hier de toelichting tijdens het webinar
 Vragen en slotbeschouwing
Manu Claeys, stRaten-generaal:
‘Ik denk dat we de modal shift wel halen tegen 2030. De trendbreuk is dat we door het Toekomstverbond nu een Vervoerregio hebben waarin 32 gemeenten eindelijk samenwerken. We hebben in de stad heus wel de ambitie om Kopenhagen, Lyon enz. achterna te gaan met een modal split die scherper is dan 50/50. Het Routeplan is behoorlijk ambitieus, met o.m. de aanpak van vier stations in de Ringzone, en aan de rand van de stad een achttal hubs waar de verschillende modi samenkomen. Alle partners (De Lijn, de NMBS, de provincie, de stad, AWV, alle gemeenten, Lantis enz.) zullen moeten investeren voor een ambitie die zo groot is als de financiële ambitie voor Oosterweel.’ 
Bekijk hier de vragen en slotbeschouwing tijdens het webinarNog vragen over Oosterweel?
Op woensdag 10 juniorganiseerden Lantis en de stad Antwerpen een digitale infovergadering over de omgevingsvergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding. Je kan de presentaties, evenals de antwoorden op vragen, herbekijken via www.degroteverbinding.be/oosterweel. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 4 juli.

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier