Horta-infoavond op 12 maart 2015

feb 18, 2015 | Milieu & Klimaat, Oosterweel, Publicaties, Media & Events

Op donderdag 12 maart 2015 organiseert stRaten-generaal de 16e info-avond.
Het wordt alweer een boeiende & belangrijke Horta, met volgende sprekers:

  • MANU CLAEYS, over onze voorjaarse Oosterweel-drietrapsraket naar de ombudsman, het parlement en de raad van state, en waarom we dat doen
  • jurist PHILIPPE VANDE CASTEELE, over de ins and outs van juridische stappen
  • PETER VERMEULEN, over de vier lopende Ringlandstudies, de planning daarvan en een eerste blik in de keuken
  • DIRK VAN DUPPEN (GVHV), over lage-emissiezones en onze gezondheid
  • ANNE PROVOOST, over het allereerste Noordkasteel-fotoboek, dat die avond voorgesteld wordt en te koop zal zijn
  • JEROEN OLYSLAEGERS, over een driedaagse voettocht van Doel naar Brussel, via o.a. het Noordkasteel.

Plaats: Zaal Horta, Hopland 2, 2000 Antwerpen
Aanvang: 20u00
We hopen van harte u te zien op onze 16de Horta. Tot 12 maart!
Manu Claeys en Peter Verhaeghe, voorzitter en ondervoorzitter stRaten-generaal


OPROEP
Help stRaten-generaal en Ademloos naar de Raad van State
In onderling overleg hebben stRaten-generaal en Ademloos beslist en reeds aangekondigd om vanaf mei 2015 wellicht de stap naar de Raad van State te zetten in het Oosterweeldossier. Dit is een primeur, want in tien jaar Oosterweelstrijd hebben de actiegroepen zich nog nooit genoodzaakt gezien om de Oosterweelverbinding op deze manier aan te vechten. Gehecht aan de dialoog en getrouw aan hun constructieve inzet willen de actiegroepen voorafgaand eerst nog via bemiddeling (nota aan de ombudsman, gebruikmaking van spreekrecht in het parlement) waarschuwen voor een totale stilstand in het dossier. Bij negeren van de knipperlichten door de Vlaamse regering wordt de stap naar de Raad van State noodzakelijk, steunend op vaststellingen van partijdigheid en kennislacunes in het milieueffectenrapport, slordigheid bij het gevoerde openbaar onderzoek en voorbarigheid bij de beleidskeuze.
Met de stap naar de Raad van State willen we in eerste instantie de weg open houden voor goede Antwerpse plannen, o.a. Meccano en Ringland. Bij aanleg van de Oosterweelverbinding worden deze plannen zoals naar voor geschoven en uitgewerkt door burgerbewegingen definitief onmogelijk.
Koken kost geld. Met het oog op financiering van de juridische procedure zijn beide actiegroepen overeengekomen om slechts 1 rekeningnummer daartoe te laten functioneren, nl. dat van Ademloos. Suggestie: schenk ons 7 euro voor 7 Ademloze jaren of, beter nog, 10 euro voor 10 jaren Oosterweelbedrijvigheid door stRaten-generaal. De beide actiegroepen zetten de juridische stappen samen. Het is dus één pot van solidariteit. 
IBAN BE38 7330 4865 9472 – BIC KREDBEBB
Dank voor uw steun.
hortaavond
foto: Horta avond van 5 maart 2014
 

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier