Horta infomoment: Het spook van de ultrabrede Antwerpse ring duikt weer op

okt 10, 2013 | Milieu & Klimaat, Oosterweel, Publicaties, Media & Events

Uitnodiging
Op woensdag 16 oktober 2013 organiseren stRaten-generaal en Ademloos een nieuw infomoment in zaal Horta.
We staan stil bij

  • het almaar groter wordende verschil tussen wat de gezondheidswetenschap adviseert en wat politici willen doen in Antwerpen
  • het horrorscenario van een Antwerpse ring van gemiddeld 16 rijstroken, dat weer opduikt in de besluitvorming
  • verdere denkpistes in het verhaal van de overkapping van de ring

De combinatie van die drie invalshoeken maakt dit tot een uitzonderlijk actuele avond, aan de vooravond van de afronding van het milieueffectenrapport over de Oosterweelverbinding.
Niet te missen voor wie ijvert voor een gezonder Antwerpen en een verstandige omgang met de mobiliteitsproblematiek.
Programma:
20u00: inleiding Wim van Hees
20.05 uur: Dirk Avonts (professor huisartsengeneeskunde UGent) en Dr. Wouter Arrazola de Oñate (medisch directeur Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding) over recente bevindingen door de Wereld Gezondheids Organisatie en de Strategische Advies Raad Welzijn-Gezondheid-Gezin in verband met verkeerspollutie.
20u25: Manu Claeys over de laatste rechte lijn van het MER-onderzoek Oosterweelverbinding: wat wordt momenteel nog bestudeerd en wanneer kunnen we de resultaten verwachten? Plus over de opstart van het MER-onderzoek A102/R11bis, waarin het verbreden van de Antwerpse ring tot 19 rijstroken weer opduikt.
Pauze
21u00: Ken Dupont (DAM Architecten) stelt de grote lijnen voor van zijn post-graduaatthesis (juni 2013) over de opportuniteiten die een overkapte Antwerpse ring kan bieden
21u25: Peter Vermeulen (Stramien, voorzitter VRP) geeft een update van zijn onderzoek over de overkapping van de Antwerpse ring, dat verder meegenomen wordt als alternatief in het MER-onderzoek over de nieuw-geplande A102 en de R11bis.
Vragenronde
We ronden af tegen 22 uur. Wie wil kan verder bijpraten ‘aan de bar’.
Hopelijk tot dan.
Met vriendelijke groet,
Manu Claeys en Peter Verhaeghe, voorzitter en ondervoorzitter stRaten-generaal

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier