Klacht stRaten-Generaal bij de Vlaamse Ombudsdienst

sep 24, 2011 | Oosterweel

Kroniek van anderhalf jaar bestuurlijke manipulatie in het Oosterweeldossier… Of hoe de Vlaamse regering zich sinds de volksraadpleging verstopt achter leugens en bedrog om een superieur alternatief op een zijspoor te houden.
Op 4 juli 2011 diende stRaten-generaal bij de Vlaamse ombudsdienst een klacht in tegen minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. De klacht was vierledig en betrof het schenden van beginselen van behoorlijk bestuur:
1. Schenden van zorgvuldigheidsbeginsel
2. Schenden van verplichting tot correcte, tijdige en verstaanbare voorlichting
3. Schenden van redelijkheidsbeginsel
4. Schenden van wetgeving op motiveringsplicht
De actiegroep had op 8 juni 2011 vastgesteld dat het Meccanoscenario, als mogelijk alternatief voor de geplande Oosterweelverbinding, nooit door de Vlaamse regering was bekeken. De beroepsinstantie van de Vlaamse regering had dit formeel laten weten aan de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos: een overheidsstudie over het Meccanoscenario bestond niet. Nochtans hadden minister Crevits en minister-president Kris Peeters anderhalf jaar lang het tegendeel laten uitschijnen, daarmee de publieke opinie een rad voor de ogen draaiend.
Aan de hand van vier hoofdstukken en op gedetailleerde wijze schetste stRaten-generaal in de klacht hoe de Vlaamse regering er alles aan deed om een open debat over het alternatieve scenario in de kiem te smoren.
Op 15 september 2011 maakte de Vlaamse ombudsman zijn beoordeling van de klacht bekend. stRaten-generaal kreeg gelijk. In diplomatische termen concludeerde de ombudsman: ‘Er is onvoldoende zorgzaam omgegaan met stRaten-generaal’. De ombudsman struikelde vooral ‘over het gebrek aan klare taal van de kant van de overheid’.
De Vlaamse regering krijgt nu enkele weken de tijd om tegemoet te komen aan het advies van de ombudsman om eindelijk klare wijn te schenken: waarom weigert de regering om het alternatief aan een onderzoek te onderwerpen?
Lees de volledige tekst van de klacht (vierdelig) en de toelichting hier.

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier