Klimaatraad Antwerpen

apr 30, 2020 | Democratie, Milieu & Klimaat

Een veelbelovend stedelijk initiatief op het vlak van milieu en klimaat staat in de steigers. We nodigen je graag uit om er mee je schouders onder te zetten.    Waarom we hiervoor bij jou aankloppen? Jij of je organisatie ondernemen in een straat, buurt of wijk actie om Antwerpen milieuvriendelijker of klimaatrobuuster te maken.Sinds de oprichting van de Adviesraad voor duurzame ontwikkeling en milieu Antwerpen (Adoma) – de voorloper van de klimaatraad – staken veel nieuwe initiatieven de kop op.   Steeds meer burgers en organisaties zijn begaan met de kwaliteit van hun leefomgeving. Ze zijn bereid mee na te denken en de handen uit de mouwen te steken om de stad gezonder en groener te maken. Deze nieuwe energie wil de klimaatraad capteren. Doel is om, naast de vertegenwoordigers van de stad, zoveel mogelijk ambitieuze burgers en organisaties aan boord te nemen.  De initiatiefnemers dromen ervan een samenwerking op te zetten waarin gedeeld eigenaarschap en vertrouwen centraal staan. Zo kan de klimaatraad een breed gedragen, dynamische coalitie van betrokken burgers, het stadsbestuur, ambtenaren en organisaties worden. Hoe meer en beter we informatie delen, elkaar inspireren en versterken, hoe groter de impact. Dat komt alle deelnemende organisaties ten goede en zo ook de stad zelf én al haar bewoners.   De krachtlijnen van het nieuwe overlegorgaan vind je in het document in bijlage.Wij nodigen je uit om de principes mee te onderschrijven en deel uit te maken van het forum.  Tekenen kan via deze link.  Hartelijk dank,  de initiatiefnemers: Stijn Sysmans, voorzitter Adoma, Koen Wynants, oprichter Commons Lab Antwerpen, Lin Ploegaert, medeoprichter stRaten-generaalStijn Wens, oprichter Antwerpenize, Kevin Buytaert, oprichter Re-Spons

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier