Lange Wapper bedreigt Rivierenhof – HLN 20.08.2009

aug 20, 2009 | Archief, Milieu & Klimaat, Oosterweel

Ondanks beloftes BAM toch onteigeningen in Borgerhout en Deurne
BORGERHOUT/DEURNE
Het Lange Wapper-tracé bedreigt niet alleen het Sint-Annabos, de plannen bedreigen ook delen van het provinciale domein Rivierenhof. Uit de plannen voor de Oosterweelverbinding blijkt dat BAM een strook van het Rivierenhof wil onteigenen. Ook een korfbalterrein in Deurne en enkele overheidsgebouwen in Borgerhout zijn opgenomen in de onteigeningsplannen.
Joris Van Der Aa
De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) heeft altijd ontkend dat er in Deurne en Borgerhout onteigend zou moeten worden. Zo presenteerde de maatschappij tijdens de zogenaamde BAM-publiek avonden een spreadsheet waarin werd gereageerd op de kritiek en alternatieven van bewonersgroep Straten-Generaal. “Men kan van E34/E313 probleemloos de Oosterweelverbinding op. Er is geen onteigening van Rivierenhof of in Borgerhout nodig. In Deurne moet alleen een kleine parking (Ten Eeckhovelei, nvdr) worden onteigend.”
Meer rijvakken
De onteigeningsplannen die in het dossier van de bouwaanvraag zitten, vertellen een heel ander verhaal. Uit onteigeningsplan 14 blijkt dat BAM een aanzienlijke strook van het provinciale parkgebied Rivierenhof wil ‘innemen’. Ook een aantal percelen en overheidsgebouwen op grondgebied Borgerhout, waarom het watergemaal, prijken op de lijst van de te onteigenen eigenaars.
“BAM heeft de gronden nodig voor de Turnhoutsepoortknoop, een nieuw en gigantisch op- en afrittencomplex dat moet zorgen voor de vlotte aansluiting van de E34/E313 op de nieuwe Oosterweelverbinding. De ring wordt niet alleen ter hoogte van het viaduct van Merksem dubbel zo breed, maar ook in Deurne, Borgerhout en Berchem komen er heel wat rijvakken bij”, zeggen Manu Claeys en Peter Verhaeghe van Straten-Generaal.
“BAM zal natuurlijk zeggen dat de verloren ruimte zal worden gecompenseerd door de aanleg van een nieuw speelparkje. Maar je kan je afvragen wie er nu aan het drukste verkeersknooppunt van het land met zijn kinderen op de schommel wil gaan zitten?”
Trouw
Uit onteigeningsplan 13 blijkt bovendien dat er in Deurne veel meer onteigend zal worden dan alleen een stuk parking. In de zone van de Schijnpoort tot aan de aansluiting met de E313/E34 wil BAM een 30-tal gebouwen en gronden onteigenen voor de Oosterweelverbinding. Het gaat vooral om gronden van de stad, OCMW en de Staat, maar op de lijst van eigenaars prijken ook een aantal bedrijven en privépersonen. Ook het terrein van korfbalclub Trouw is met onteigening bedreigd. “De inwoners van Deurne beseffen niet wat er hen te wachten staat”, zegt Erik De Bruyn van sp.a-Rood. “BAM moet dringend opheldering geven over deze plannen.”
Nick Orbaen, de woordvoerder van BAM, bevestigt het bestaan van de onteigeningsplannen.
“Meer groen”
“Maar die hebben niets te maken met de Oosterweelverbinding. Die plannen kaderen in een ander project, dat van de stedelijke ring. U mag die link niet maken. De strook die aan het Rivierenhof onteigend wordt, is geen echt parkgebied, maar talud. Er zal juist meer groene ruimte komen.”

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier