Meccano Info Avonden

mei 12, 2012 | Democratie, Milieu & Klimaat, Oosterweel, Publicaties, Media & Events

Nog tot 23 mei trekken we in Antwerpen rond om er aan aandachtige buurtbewoners en andere geïnteresseerden uit te leggen waarom het door de Vlaamse regering verkozen BAM-tracé rampzalige gevolgen zou hebben voor de Antwerpse mobiliteit en leefbaarheid. Wie vasthoudt aan het BAM-tracé, maakt meteen ook een ambitieuze overkapping van de ring onmogelijk.
» 02/05/2012 – 20:00 | Zaal Rataplan Wijnegemstraat 27 2140 Borgerhout
» 10/05/2012 – 20:00 | Zaal Drakenhof Boekenberglei 213 2100 Deurne-Zuid
» 14/05/2012 – 20:00 | Elcker-Ik Breughelstraat 31 2018 Antwerpen
» 15/05/2012 – 19:30 | Zaal CATBA Ten Eekhovelei 131 2100 Deurne-Noord
» 21/05/2012 – 20:00 | Waar? Sint-Eduardusinstituut Broeder Frederikstraat 3 2170 Merksem
» 23/05/2012 – 20:00 | Parochiehuis St. Lambertus Twee Netenstraat 1 2060 Antwerpen
De Vlaamse regering plant al jaren de zogenaamde Oosterweelverbinding, een nieuwe snelweg tussen Linkeroever en Deurne/Merksem. Om redenen van gezondheid, milieu, mobiliteit en stadsontwikkeling vinden de Antwerpse actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal dat geen goed idee. In oktober 2009 slaagden ze erin om het BAM-tracé weg te laten stemmen in een volksraadpleging. Maar de regering blijft tot vandaag vasthouden aan dit tracé.
De actiegroepen wijzen er al vele jaren op hoe het ook anders kan. Ze werkten een alternatief plan uit, dat gesteund wordt door prominente bedrijfsleiders, transporteconomen en medici, door lokale politici en door veel Antwerpenaren. Dit Masterplan Meccanotracé met overkapping van de ring en lighttrainnet wordt nu als alternatief in het nieuwe milieueffectenrapport onderzocht. Het wordt mee de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen en is dus brandend actueel.
Elke avond worden twee Powerpointpresentaties getoond: een over de relatie tussen drukke verkeersaders en gezondheid (op basis van recente medische literatuur en gebracht door een arts) en een over het Meccanoplan = Meccanotracé + lighttrainnet + overkapping ring. Daarna is er ruim de tijd voor al uw vragen!
stRaten-generaal en Ademloos organiseren deze infoavonden over het Meccanoplan met overkapping van de ring. Dit plan is veel beter dan de Oosterweelverbinding (= duur, onveilig, stinkend, lawaaierig en vervuilend BAM-project) met zijn open riool van 19 rijstroken aan het Sportpaleis.
MECCANO BETER EN MINDER DUUR DAN BAM
Het Meccanotracé zal doorgaand verkeer rond de stad voeren, waardoor de noodzakelijke overkapping van de ring tussen Merksem, Deurne, Antwerpen (Stuyvenberg, den Dam) en Borgerhout mogelijk wordt.
Dokter Dirk Avonts en Wim van Hees spreken over druk verkeer en de gezondheidsproblemen voor de omwonenden door luchtvervuiling en geluidsoverlast.
Manu Claeys toont het Meccanoplan. De Ring is ook een grote ruimtevreter. Er is veel groene ruimte in de omgeving van de Ring, maar die kan niet nuttig gebruikt worden. Het doorgaand verkeer (dat hier niet moet zijn, dat enkel door Antwerpen rijdt) en lokaal verkeer rijden elkaar dagelijks voor de voeten. Overkapte stadssnelwegen in combinatie met een goed uitgebouwd expressnet zijn de toekomst.

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier