Persbericht Ademloos en stRaten-generaal – Sluitstuk Meccanocampagne kan worden opgestart, nu alle Antwerpse lijsttrekkers gekend zijn

apr 23, 2012 | Oosterweel

Persbericht 23 april 2012 Ademloos en stRaten-generaal
Sluitstuk Meccanocampagne kan worden opgestart, nu alle Antwerpse lijsttrekkers gekend zijn
Vanaf morgen tot 23 mei organiseren Ademloos en stRaten-generaal een nieuwe informatieronde over het Meccanoplan (= alternatieve tracé + lighttrainnet + overkapping ring), met focus ook op het zwartste gat van de Oosterweelverbinding: de geplande 19 rijstroken aan het Sportpaleis.
‘De geplande paperclip aan het Sportpaleis is in werkelijkheid een open riool van 19 rijvakken pal tussen en vlakbij de meest achtergestelde, dichtstbevolkte, meest gekleurde en demografisch jongste wijken van Antwerpen. Waarom krijgt het Eilandje een tunnel en de achtergestelde buurten een open riool? Dit is een bestuurlijke schande.’
Achtergrond vaststellingen daarbij:
* Het Meccanotracé zal doorgaand verkeer rond de stad voeren, waardoor de noodzakelijke overkapping van de ring tussen Merksem, Deurne, Antwerpen (Stuyvenberg, de Dam) en Borgerhout technisch en juridisch binnen handbereik komt. Dergelijk investeringsproject is op termijn noodzakelijk om medische, sociale en planologische redenen, o.a. gelet op de bevolkingsgroei in uitgerekend die stadsdelen.
* De Oosterweelverbinding blijft doorgaand verkeer daarentegen naar die stadsdelen trekken, wat een zware bovengrondse koppeling tussen het BAM-tracé en de huidige ring noodzaakt: de zogenaamde paperclip – symbool van bestuurlijke blindheid voor de noden van een groeiende, 21ste-eeuwse stad.
Drie vragen aan de kandidaat-burgemeesters:
– kent u de cijfers (en de ppt-presentatie) van de dienst Stadsobservatie over de impact van de bevolkingsgroei op de diverse Antwerpse stadsdelen? Wij wel.
– erkent u bijgevolg dat vooral de dichtbevolkte stadsdelen vlakbij de drukste delen van de Antwerpse ring die groei opvangen? Bv. Borgerhout met reeds een bevolkingsdichtheid van 10.000 mensen/km² (vgl. bv. met Leuven: 700 mensen/km²). Of Deurne-Noord en Stuyvenberg.
– beseft u in welke mate en op welke manieren de geplande Oosterweelverbinding ter hoogte van het Sportpaleis een hypotheek zal vormen voor de leefkwaliteit in uitgerekend die reeds achtergestelde Antwerpse stadsdelen? Of nog: waarom krijgt het Eilandje een tunnel en de achtergestelde buurten een open riool?
Wordt dit de nieuwe sociale strijd in een groeiend Antwerpen?
Reeds enige tijd was aangekondigd dat de Antwerpse N-VA op zaterdag 21 april bekend zou maken of Bart de Wever de lijst trekt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Nu daarover duidelijkheid is gecreëerd en alle lijsttrekkers gekend zijn, kan de verkiezingsstrijd in ’t stad voluit beginnen.
Dat bleek gisterochtend al meteen in het wekelijkse Wakker op Zondag (ATV), waar het eerste verkiezingsdebat stond geprogrammeerd. Nog niet met de lijsttrekkers, maar wel over de relevante thema’s. En wat bleek? Na twee minuten ging het debat reeds over de Oosterweelverbinding versus het Meccanotracé, en alles wat daarbij komt kijken (stadsontwikkeling, gezondheid, mobiliteit, milieu). Om maar te zeggen: het thema wordt een van de grote verschilmakers bij het zich inhoudelijk positioneren van de partijen.
Ook wij hebben gewacht tot de laatste lijsttrekker bekend was, vooraleer we vanaf komende week voluit de Meccanocampagne opstarten:
1. Tussen dinsdag 24 april en woensdag 23 mei worden een maand lang nieuwe Meccanopresentaties georganiseerd in Antwerpen. Bij wijze van try-out werd vorige week donderdagavond een presentatie gegeven in het goed gevulde CC ’t Waaigat (Zwijndrecht).
» 24/04/2012 – 20:00 | Felixpakhuis Godefriduskaai 30 2000 Antwerpen
» 02/05/2012 – 20:00 | Zaal Rataplan Wijnegemstraat 27 2140 Borgerhout
» 10/05/2012 – 20:00 | Zaal Drakenhof Boekenberglei 213 2100 Deurne-Zuid
» 14/05/2012 – 20:00 | Elcker-Ik Breughelstraat 31 2018 Antwerpen
» 15/05/2012 – 20:00 | Zaal CATBA Ten Eekhovelei 131 2100 Deurne-Noord
» 21/05/2012 – 20:00 | Sint-Eduarduscollege Broeder Frederikstraat 3 2170 Merksem
» 23/05/2012 – 20:00 | Parochiehuis Sint-Lambertus Twee Netenstraat 1 2060 Antwerpen
Elke avond worden twee ppt-presentaties getoond: een over de relatie tussen drukke verkeersaders en gezondheid (op basis van recente medische literatuur en gebracht door een arts) en een over het Meccanoplan = Meccanotracé + lighttrainnet + overkapping ring. De pers is telkens welkom.
2. De reeks van zeven presentaties vindt niet toevallig plaats in de districten Antwerpen (Eilandje, den Dam, Elcker-ik), Borgerhout, Merksem en Deurne (Noord en Zuid). Ze kwamen er op verzoek van lokale verenigingen. Uitgerekend (en sociografisch wellicht niet toevallig) te midden van de meest achtergestelde stadswijken van het hele Vlaamse Gewest wil de Vlaamse regering de grootste open verkeersturbine van Vlaanderen bouwen. Veel van die wijken zijn in het hele Gewest bekend als typevoorbeelden van stedelijke miserie: Kronenburg, Ten Eekhovelei, Confortawijk, Deurne-dorp, Oud-Borgerhout, Stuyvenberg, den Dam, Luchtbal, Merksem-Dokske, …
3. Focus van de campagne is de situatie in de vier stadsdelen rond het Sportpaleis: hoe die zal zijn na aanleg van de Oosterweelverbinding (19 rijvakken in openlucht) en hoe die kan zijn bij aanleg van het Meccanotracé (8 rijvakken ondergronds). Zie ppt-slide in bijlage (Slidesportpaleis), met enerzijds de paperclip en anderzijds de simulatie die de stedelijke planningscel maakte van hetzelfde gebied indien wordt gekozen voor ‘doorgaand verkeer rond de stad’.
4. Die focus vat alle elementen van het dossier samen: gezondheid (lawaai, uitstoot), verkeersstromen (file of niet), de politieke omgang met achtergestelde wijken, stadsontwikkeling (nieuwe ruimte voor een groeiende stad of net niet?), mogelijkheid van overkapping, …
5. N.a.v. de publiekspresentaties wordt in de diverse stadsdelen geflyerd. Ook wordt een poster verspreid met daarop de zogenaamde paperclip uit het Masterplan van de Vlaamse regering (zie Affiche 1_paperclip 2012). Boven de afbeelding van die megaverkeerswisselaar staat ’19 rijvakken in de stad: pure waanzin!’ Onder de afbeelding staat ‘Overkap die ring nu, stem Meccano’. Zie poster in bijlage. Diverse politieke partijen namen de poster inmiddels over in hun huis-aan-huisblad.
6. Ademloos en stRaten-generaal zullen alle lijsttrekkers aanschrijven met de vraag of de actiegroepen in de loop van mei een verkorte versie van de Meccanopresentatie mogen komen geven voor hen en hun adviseurs (mobiliteit, gezondheid, stadsontwikkeling, sociaal beleid). Want geïnformeerde kandidaat-burgemeesters zijn er twee waard.
Wim van Hees, voor Ademloos
Manu Claeys, voor stRaten-generaal

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier