Persbericht – Antwerpse actiegroepen halen voldoende handtekeningen voor parlementair spreekrecht

mei 7, 2014 | Democratie, Oosterweel, Publicaties, Media & Events

7 mei 2014
Op amper drie dagen tijd plaatsen meer dan 15.000 mensen hun handtekening om stRaten-generaal en Ademloos naar het Vlaamse parlement te sturen
In het gemeentedecreet is voorzien dat burgers en verenigingen spreekrecht kunnen afdwingen in het Vlaamse parlement. Ze moeten daartoe 15.000 personen zo ver krijgen om hen daartoe te mandateren.
Op hun actie ‘Stappen en trappen om te overkappen’ van zondag 4 mei ll. vroegen de twee actiegroepen dit mandaat. Een ongeziene verzamelactie van handtekeningen werd om 18 uur die avond opgestart, na het concert van de Broken Circle Breakdown. Op maandagavond stond de teller al halfweg het nodige aantal. Vanochtend was de buit binnen.
De actiegroepen roepen meteen ook op om verder handtekeningen te bezorgen, en dit tot 25 mei, dag van de verkiezingen. Hoe beter gemandateerd, hoe beter, zeg maar.
De actiegroepen zijn verheugd over het draagvlak dat blijft bestaan, en zelfs groeiende is, voor de initiatieven die ze inmiddels gezamenlijk en samen met vele tientallen vrijwilligers al vijftien jaar nemen in het Oosterweeldebat – stRaten-generaal sinds 2005, Ademloos sinds 2008.
Zelf kaderen we die inzet binnen de zoektocht naar een oplossing van het mobiliteitsprobleem op een wijze die Antwerpen tot een booming city kan maken in dit millennium.
Dat kun je natuurlijk niet met recepten van het vorig millennium, zoals het BAM-tracé. En dat lukt ook niet met de politieke praktijk uit het vorige millennium, waarover een van ons beiden vorig jaar het boek ‘Stilstand’ schreef.
In een interview op ATV (12.30u) sprak de andere van ons beiden vandaag de hoop uit dat er in het nieuwe parlement een klimaat zou ontstaan waarin de Antwerpse burgers eindelijk in een positieve dialoog kunnen treden met de politieke overheid, zoals we dat ook verhoopten na de volksraadpleging van 2009.
We blijven ernaar streven de politieke logica die tot nu toe dit dossier beheerste vervangen te krijgen door een nieuwe logica, waarin de politiek niet meer de burgerbewegingen bestrijdt maar ermee leert samenwerken.
Alleen zo kan een draagvlak ontstaan voor de oplossing van dit probleem.
Het is een passend moment om u als vierde macht te bedanken voor uw blijvende aandacht voor en dito bijdrage in de evolutie van dit dossier.
Met vriendelijke groet,
Manu Claeys en Wim van Hees

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier