Persbericht – Inspraakronde project-MER Oosterweelverbinding verdampt in illegaliteit

sep 2, 2015 | Democratie, Oosterweel, Publicaties, Media & Events

2 september 2015
Deze week starten de Vlaamse regering en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) de kennisgeving op over het project-MER Oosterweelverbinding. De daarbij verspreide infobrochure draagt de titel ‘Heeft u nog suggesties?’
Veel mensen vragen ons wat wij zullen indienen als suggesties, gelet op de betrokkenheid van de actiegroepen in het Oosterweeldossier. Ons standpunt is hierin helder en eenduidig.
Deze project-MER volgt procedureel op een plan-MER en een GRUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Oosterweelverbinding die, gelet op de vele gepleegde inbreuken tijdens de opmaak ervan, onwettelijk tot stand kwamen en bijgevolg illegaal zijn. In een lijvig verzoekschrift (208 blz.) ingediend bij de Raad van State op 13 juni 2015 voeren we dat laatste aan en vragen we de vernietiging van het GRUP. We gaan ervan uit dat die vernietiging er komt in het najaar van 2016.
Voor een samenvatting van de 11 zwaarwegende middelen vervat in het verzoekschrift, zie bijlage: Rvs Samenvatting middelen.
De Vlaamse regering stuurde zelf actief aan op deze juridische procedure. In het parlement kregen de actiegroepen tijdens een hoorzitting te horen: see you in court!
De rode knipperlichten waren talrijk, o.a. de Vlaamse ombudsman, juristen van de BAM, administratieve eenheden, wij als actiegroepen, oppositieleden hebben gewezen op de slordige omgang van regering en BAM met de decretaal opgelegde voorschriften. De Vlaamse regering en de BAM negeerden de gemelde inbreuken en gingen door met de procedures, hopend op een juridisch wonder. Wij weten beter, en in feite weet ook de regering beter.
Wie de juridische stap zet, moet consequent zijn. Daarom dienen Ademloos en stRaten-generaal binnen deze inspraakronde over het project-MER enkel suggesties in die betrekking hebben op het corrigeren van het plan-MER en het GRUP. Want zonder die correcties kan ook van een correct project-MER geen sprake zijn.
Beide actiegroepen zetten tien suggesties in die zin online op hun websites. Gemakshalve:
https://stratengeneraal.wordpress.com/2015/09/02/hebt-u-nog-suggesties/
http://www.ademloos.be/nieuw/hebt-u-nog-suggesties
Het spreekt vanzelf dat het doel van dit alles is, voor de actiegroepen: de loyale toepassing van door de Vlaamse overheid zelf gedecreteerde wetgeving, ofwel Behoorlijk Bestuur in plaats van Betwist Beleid. Concreet blijven we een correcte omgang met ingediende alternatieven en voorstellen nastreven, incluis het Meccanotracé. De regering kan hier nu al aan tegemoet komen, of beslissen het oordeel van de Raad van State af te wachten. Wij adviseren het eerste.
Verder raden we ook aan om geflatteerde voorstellingen van het Oosterweelproject achterwege te laten tijdens infosessies. Op 12 september a.s. voorziet de BAM een infostand op de Damse Feesten, in een wijk vlakbij de Oosterweelverbinding. Benieuwd of de bewoners er te horen zullen krijgen dat bij keuze voor het regeringsproject dagelijks 19.000 voertuigen op 18 rijstroken in open sleuf zullen passeren aan hun wijk en aan Deurne en Borgerhout. Bij keuze voor het alternatieve Meccanotracé gaat het om 12.000 voertuigen op 13 rijstroken, ondergronds. Deze informatie uit een onderzoeksrapport gemaakt in opdracht van de overheid lazen we alvast niet in de verspreide infobrochure.
Voor Ademloos, Wim van Hees, voorzitter
Voor stRaten-generaal, Manu Claeys, voorzitter

(bron foto: Ademloos)

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier