Persbericht Ademloos en stRaten-generaal – Spierbal-resolutie Vlaams parlement resultante van groeiende politieke zenuwachtigheid over Oosterweelbeslissing

jan 26, 2012 | Oosterweel

Meerderheidspartijen willen interne dissidentie de mond snoeren en opstellers MER-rapport over Meccanoscenario onder druk zetten.

26 januari 2012 / In het Vlaams parlement ligt vandaag een resolutie voor ingediend door parlementsleden van de drie meerderheidspartijen. Met die resolutie willen de partijen de Oosterweelbeslissing (incluis randvoorwaarden) van september 2010 herbevestigen. Bovendien eisen ze van de regering en lokale gemeentebesturen ‘eenduidige communicatie’ over het Oosterweeldossier.

Dit initiatief is een bizarre demarche, want waarom voelen parlementsleden uit de meerderheid plots de noodzaak om aan een regering te vragen een reeds genomen beslissing te herbevestigen en om lokale besturen tot de orde te roepen op het vlak van communicatie over dit dossier?

Lees het persbericht hier.

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier