Persbericht Ademloos, Ringland, stRaten-generaal – Burgerbewegingen tevreden over selectie eerste overkappingsprojecten

jun 26, 2018 | Archief, Publicaties, Media & Events, Toekomstverbond

De burgerbewegingen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland reageren tevreden op de eerste selectie van projecten voor de overkapping van de Antwerpse Ring. Ze zien daarin een bevestiging van het engagement van de Vlaamse overheid om werk te maken van de volledige overkapping. Daarmee krijgt de overkapping volgens de burgerbewegingen het statuut van ‘beslist beleid’.
De burgerbewegingen stelden onlangs op de infoavond van Ringland in De Roma een prioriteitenlijst voor van projecten voor de eerste fase van de overkapping, ter waarde van 1,25 miljard euro. De Vlaamse regering is hen grotendeels gevolgd in de logica achter dat verhaal.
Zo bevat de lijst onder meer de leefbaarheidsprojecten op de linkeroever, die aansluiten bij de lopende werkzaamheden daar:

  • geluidsprojecten voor Burcht, Zwijndrecht én Linkeroever, als onderdeel van een groot regionaal park, ook uitgerust met het volledige fietsnetwerk én met een fietsbrug aan de Kennedytunnel.
    De eco-passage staat voorlopig nog op de reservelijst, maar moet volgens de burgerbewegingen ook zo snel mogelijk aanbesteed worden.

Aansluitend op de Oosterweelverbinding zelf is geld opzij gezet voor:

  • de omgeving Oosterweelknoop-Noordkasteel
  • een kap aan het Sportpaleis (147 miljoen)

Prioritair zijn vervolgens:

  • een verlaagde heraanleg van de noordelijke Ring, noodzakelijk voor de latere overkapping tussen Merksem en Luchtbal
  • een kap aan de stationsomgeving Luchtbal (368 miljoen)
  • een kap aan de Jan de Voslei met een verlaging van de onderliggende A12 (145 miljoen)

Eerste fase
Al die projecten dragen bij aan de eerste grote fase (ca. 7 km) van de volledige overkapping. De burgerbewegingen beseffen dat er nog veel werk aan de winkel is om alle projecten tot in de puntjes uit te werken (cf. probleem van de gaten, goede aansluitingen Oosterweel-Ring, versmalling van de noordelijke Ring, enz.). Maar met de beslissing van de Vlaamse regering is de weg richting volledige overkapping ingeslagen.
Studie zuidelijke Ring
Bij andere projecten, zoals het longitudinaal park of het bermenproject in de zone Zuidoost, blijven de burgerbewegingen erop aandringen dat het niet om verloren kosten gaat, laat staan dat deze maatregelen op termijn de volledige overkapping in de weg staan.
Positief voor het zuidelijke traject is dat ook middelen worden uitgetrokken voor verder studiewerk. De topprioriteit daarbij moet zijn de snelle uitwerking van het systeem van gescheiden verkeer op de hele (zuidelijke) ring, met veilige aansluitingen naar noord en zuid, de afstemming van de onder- en de bovengrond, de Singel en de Singeltram, enz. Alleen zo passen alle initiatieven die al worden opgezet duidelijk in het totaalplaatje van de volledige overkapping. De burgerbewegingen zullen in het verlengde van de eigen studies (die betaald zijn via crowdfunding), daaraan ten volle meewerken.
Deze studie geeft ook perspectief voor de segmenten die in de eerste fase nog niet meteen aan bod komen. De burgerbewegingen blijven ijveren voor de volledige overkapping tegen 2030.
Modal shift
De aanpak van de stationsomgeving Luchtbal en het rondmaken van de ‘fietsring’ rond Antwerpen, waartoe de Vlaamse regering zich eveneens engageert, zijn eveneens belangrijk met het oog op de noodzakelijke modal shift naar meer alternatief verkeer. Deze projecten worden ook meegenomen in de werkbank rond het Routeplan 2030. Daarmee moet de modal shift 50/50 naar duurzamer verkeer, een van de uitgangspunten van het Toekomstverbond, voluit gehonoreerd worden.
Haventracé, A102
De burgerbewegingen dringen er ten slotte op aan dat ook de andere werkbanken nu in een hogere versnelling schakelen. Tot nog toe is bijvoorbeeld te weinig vooruitgang geboekt voor de aanleg van het Haventracé en de A102, terwijl die verbinding cruciaal is in combinatie met de keuze voor de Oosterweel-light.
Contact
Ademloos: Wim van Hees
Ringland: Veerle Janssens
StRaten-generaal: Manu Claeys

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier