Persbericht – A102 met Oosterweelverbinding krijgt negatief rapport, A102 met haventracé scoort goed

sep 7, 2016 | Oosterweel, Publicaties, Media & Events

(foto: copyright Belga)

7 september 2016
Vandaag wordt in de media bericht over een onderzoeksrapport dat kritisch is over een alternatief (Ringland) voor de Oosterweelverbinding.
We hebben inmiddels begrepen dat dit rapport vanuit politieke hoek en tegen gemaakte afspraken in gelekt is aan een krant, nog voor Ringland haar kritische reactienota mocht overmaken aan de onderzoekers. Dat laatste was nochtans afgesproken binnen de werkgroep van de intendant, maar politici hebben om redenen die hen wellicht uitkomen beslist die reactienota niet af te wachten en de weg van de oude politieke cultuur in te slaan – ondanks andere beloften gemaakt in juli 2016, toen een samenwerkingsverband tussen intendant, actiegroepen en overheden is vastgelegd.
Als u een voorbeeld wil van hoe politici nieuwe samenwerkingsverbanden bewust proberen te saboteren, dan hebt u er hier een, volgens het boekje.
Verder stellen we vast dat Ringland in het betreffende onderzoek niet onderzocht werd in combinatie met haventracé en A102, wel in combinatie met de Oosterweelverbinding. Het carcan van het beslist beleid dus. Mogen we erop wijzen dat we hier een déja vu hebben: een ingesproken alternatief dat op vraag van hogerhand herschreven wordt/moet worden door de onderzoekers, om er vervolgens brandhout van te maken.
Het is evenwel aan Ringland om op dit alles ten gronde in te gaan, en dat zullen ze ongetwijfeld doen.
Zelf strijden we al elf jaar voor een derde Scheldekruising door de haven in plaats van door de stad, in combinatie met de zogenaamde A102.
En wat blijkt nu? Volgens het gelekte onderzoeksrapport van Transport and Mobility Leuven (TML) werkt de A102 in combinatie met de Oosterweelverbinding abominabel slecht. We citeren: ‘weinig tot matig gebruikt’. In combinatie met de Oosterweelverbinding is de A102 dus weggesmeten geld, er rijdt nauwelijks verkeer, tijdens de spits wordt amper een rijstrook gevuld. Wat ook betekent dat alle verkeer zich blijft concentreren op de Antwerpse ring, bij gebrek aan bypass.
Daarentegen: het contrast met de cijfers voor scenario’s van haventracés in combinatie met de A102 is groot. Dan gaat bijna dubbel zoveel verkeer door de A102 in vergelijking met een scenario van Oosterweel met A102. Zeer goed besteed geld in dat geval dus, wanneer we gaan voor een haventracé. En het gevolg van zo’n scenario is dat de Antwerpse ring dan wél stevig ontlast wordt.
Concreet zijn dit de cijfers uit het gelekte rapport:
Benutting A102 in combinatie met Oosterweel tijdens avondspits: 37 en 56%.
Benutting A102 in combinatie met Meccano of Oosterweel-Noord: 70 en 82%.
Deze cijfers zijn omgekeerd evenredig met de belasting van de Antwerpse ring. Opnieuw concrete cijfers:
Bij Oosterweel met A102 in avondspits ter hoogte van het Sportpaleis: 18.803 voertuigen/uur.
Bij Meccano of Oosterweel-Noord met A102 in avondspits op dezelfde plek: 12.400 en 12.250 voertuigen/uur. Ofwel: een significante ontlasting van de Antwerpse ring, daar waar de Oosterweelverbinding 50% meer verkeer naar de ring zuigt.
We streven allen naar het overkappen van de Antwerpse ring, maar waarom zouden we dan eerst 50% meer verkeer naar die ring zuigen, terwijl dat niet hoeft?
Dit alles is al geweten sinds oplevering van het milieueffectenrapport over de Oosterweelverbinding en alternatieven in februari 2014. Toen al bleek uit de cijfers dat de A102 in combinatie met de Oosterweel niet werkt en in combinatie met een haventracé zeer goed werkt. Dat werd toen buiten beeld gehouden, maar dat kan nu niet meer, aangezien het nieuwe onderzoeksrapport specifiek een onderzoek betreft over de A102. Zelfs een lekkende politicus of politica kan dit niet blijvend onder de mat schuiven.
O ja, nog dit: op 15 september 2010 opende Transport and Mobility Leuven, het bureau dat ook het nieuwe onderzoeksrapport over de A102 maakte, een onderzoeksrapport over de Meccano met deze zin: ‘Het Meccanotracé is superieur aan de Oosterweelverbinding.’ Met dat Meccanotracé werd bedoeld: haventracé plus A102.
Dit rapport vindt u op
http://www.tmleuven.com/project/meccano/verslag_meccano.pdf
De vaststelling blijft dus overeind tot vandaag, gelet op de cijfers in het nieuwe onderzoeksrapport door hetzelfde onderzoeksbureau.
Al goed dat we in juli 2015 naar de Raad van State stapten om een correcte omgang met alternatieven en onderzoeksrapporten erover af te dwingen.
We hopen ten slotte dat dit politiek manoeuvre ‘old school’ (nl. operatie beschadiging via voorbarig lekken van een onderzoeksrapport) de verdere goede werking binnen de workshops met de intendant niet in de weg gaat zitten.
Sommige politici kunnen het blijkbaar niet verkroppen dat een nieuwsoortig samenwerkingsverband is opgestart tussen administraties, stakeholders en experten, en verkiezen daarom dit te saboteren met politiek vuil spel, om het laken weer naar zich toe te trekken.
We betreuren dat ten zeerste.
Manu Claeys, voorzitter stRaten-generaal

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier