Persbericht – Andermaal fietst Bart de Wever inzake kwestie Meccanotracé/gevangenis om de hete brij heen

sep 26, 2012 | Democratie, Oosterweel, Publicaties, Media & Events

26 september 2012
Andermaal fietst Bart de Wever inzake kwestie Meccanotracé/gevangenis om de hete brij heen (zoals overigens kandidaat-burgemeester Patrick Janssens dat ook stelselmatig doet)
Vandaag publiceerde Knack een ietwat vreemd interview met Bart de Wever: enkel vragen, geen antwoorden.
Waarna N-VA middels persbericht alsnog antwoordde op de vragen.
Tussen de vele vragen zaten er enkele over de Oosterweelverbinding, en meer in het bijzonder over de vaststelling dat de Vlaamse regering een vergunning verleende voor het bouwen van een federale gevangenis pal op het alternatieve Meccanotracé, dat momenteel wordt onderzocht in een MER-onderzoek gevoerd door… de Vlaamse regering.
Bij lectuur van het ‘halve’ interview waren we erg benieuwd naar de antwoorden op de vragen in kwestie, omdat Bart de Wever (en ook Patrick Janssens) tot nog toe niet verder kwam dan verwarrende, ontwijkende antwoorden.
Terwijl voor ons helderheid wel prioritair is in deze, want vrijwaring van het Meccanotracé kan alle verschil maken voor de toekomst van Antwerpen.
En daar draaien toch deze burgemeestersverkiezingen om?
Bart de Wever bevestigt aan Knack dat in de huidige plan-MER een afweging wordt gemaakt tussen verschillende alternatieven. ‘Daarbij nemen we ook de voorstellen van de actiegroepen mee,’ zegt hij.
NIET DUS. Want in een ander antwoord bevestigt hij dat de Vlaamse regering een bouwvergunning verleende voor de gevangenis, die momenteel dus gebouwd wordt pal op het Meccanotracé. Zijn argumentatie: ‘Als wij in Vlaanderen nergens meer iets mogen bouwen, waar een actiegroep een lijn op papier heeft gezet, dan bouwen we niets meer.’
Behalve populistisch is die laatste uitspraak volstrekt naast de kwestie. stRaten-generaal vroeg twee jaar geleden om de bouwplannen dusdanig aan te passen dat de gevangenis 48 meter noordwestwaarts zou worden opgeschoven. Op dat moment lag nog geen enkele bouwaanvraag voor, waren de plannen van de gevangenis zelfs nog niet getekend. Plannen aanpassen ware geen enkel probleem geweest, maar de Vlaamse regering besliste willens en wetens om niet in te gaan op de expliciete vraag van stRaten-generaal.
We vragen uitdrukkelijk aan Bart de Wever (en Patrick Janssens) om in deze op te houden met de Antwerpenaar een rad voor de ogen te draaien.
Zeg voortaan aub waar het op staat: dat de Vlaamse regering het eigen plan-MER-onderzoek over alternatieven kapot maakt door het te onderzoeken hoofdalternatief vroegtijdig te saboteren.
Al de rest is huichelarij. En ook schandalig, vanuit het standpunt van een correcte omgang met burgers/kiezers.
Manu Claeys en Peter Verhaeghe,
voor stRaten-generaal

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier