Persbericht – Na vele jaren strijd Sint-Annabos eindelijk gered

sep 27, 2016 | Milieu & Klimaat, Oosterweel, Publicaties, Media & Events

27 september 2016
Antwerpse actiegroepen halen zes jaar na schrappen Lange Wapper nu tweede grote strijdpunt binnen – three more to go
In 2005 tekende stRaten-generaal formeel verzet aan tegen de Oosterweelverbinding, in 2008 sloot Ademloos zich hierbij aan. De strijd om het Sint-Annabos, het grootste stadsbos van Vlaanderen (88 ha, ofwel zo’n 180 voetbalvelden), was al die jaren een van hun centrale actiepunten. Doorn in het oog was het geplande slibstort op het bos, dat zou noodzaken tot kap van minstens twee derden van het bos. Petities, boomadoptiecampagnes, persconferenties over alternatieve stortplaatsen, juridische acties, infowandelingen, affiches…: de resem aan initiatieven om het bos te redden groeide jaar na jaar, evenals het aantal Antwerpenaren dat zich mee uitsprak voor het redden van het bos.
Eind vorig jaar publiceerden beide actiegroepen samen met Natuurpunt WAL nog een zoveelste noodkreet, in de vorm van een collectief fotoboek over het bos:
https://issuu.com/anneprovoost/docs/sint-annabos_per_page_issuu
(foto’s mogen gerust overgenomen worden, mits vermelding fotograaf)
Toen de overkappingsintendant Alexander D’Hooghe in januari van dit jaar aantrad en gesprekken opstartte over de aanpak van linkeroever, werd door de actiegroepen het redden van het bos opnieuw geagendeerd. No pasaran, zeiden we opnieuw: raak niet aan het bos.
Vandaag kunnen we stellen dat al deze inspanningen resultaat opleverden.
Van de 88 hectare zal uiteindelijk nog slechts 14 hectare benut worden als werfzone, waarvan na de werken het grootste deel opnieuw zal worden omgezet in groengebied. Zonder onze strijd was 66 hectare, ofwel drie vierden van het bos onherroepelijk verdwenen.
Na het wegkrijgen van een viaduct over de stad is het overeind houden van een bedreigd stadsbos de tweede pluim die de actiegroepen graag op hun hoed steken. De inspanningen renderen.
We danken de intendant voor zijn inspanningen terzake, en hopen dat politici, ingenieurs en beheerders van overheidsbedrijven een volgende keer geen tien jaar nodig hebben om tot het evidente inzicht te komen dat een waardevol stadsbos vervangen door een vervuilend slibstort een barslecht idee is.
Het viaduct is weg, het bos gered. Resten nog: de kwestie van het Noordkasteel (dat andere bedreigde groengebied) en de kwestie van de huidige oostelijke ring (waar de Oosterweelverbinding voor een verkeerstoename van 50% ofwel 6000 voertuigen/uur zal zorgen, incluis Hollandse Knoop).
En uiteraard ook de kwestie van Zwijndrecht, waar de E17 dient overkapt te worden.

Manu Claeys en Wim van Hees, voorzitters van stRaten-generaal en Ademloos

st_annabos_gered© Roberto Simoni

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier