Persbericht stRaten-generaal en Ademloos – Nieuw Oosterweelvoorstel sp.a doorzichtig manoeuvre om BAM-tracé als enige optie overeind te houden

mei 16, 2014 | Archief, Oosterweel

13 mei 2014
Nieuw Oosterweelvoorstel sp.a doorzichtig manoeuvre om BAM-tracé als enige optie overeind te houden. Wie Ringland ernstig neemt, probeert niet de door Ringland geprefereerde alternatieve Scheldekruisingen buiten de besluitvorming te duwen.
In een persbericht doet de sp.a vanmiddag een zogezegd draagvlak-zoekend voorstel (‘beste van twee werelden’). Voor persbericht: zie onder.
stRaten-generaal en Ademloos kunnen al meteen reageren, verwijzend naar wat ze precies een week geleden in een persbericht hebben geschreven:
http://www.ademloos.be/nieuws/proof-pudding-eating
We schreven toen:
De geloofwaardigheid van de drie meerderheidspartijen binnen de huidige Vlaamse regering testen is verrassend eenvoudig. Willen ze ingaan op de vraag van Ringland en Ringland dus ernstig nemen? Of willen ze reeds bij de allereerste overheidsstudie van Ringland de vleugels ervan knippen?
Met haar voorstel van vandaag knipt sp.a bij voorbaat de vleugels van Ringland, door niet in te gaan op de vraag van Ringland, stRaten-generaal en Ademloos om het overkappen van de Antwerpse ring niet enkel in combinatie met Oosterweel te laten onderzoeken maar ook in combinatie met de voorliggende derde Scheldekruisingen die door de haven gaan, o.a. Meccano en Oosterweel-Noord.
Onze gezamenlijke reactie op het voorstel van sp.a is daarom:
(1) repareer eerst het incorrecte MER Oosterweel van 6 februari 2014, d.w.z.: neem zoals we intussen al bijna drie maanden (!) bepleiten de alternatieven correct mee op vlak van gedifferentieerde tol (effecten mobiliteit, geluid, luchtkwaliteit) in plaats van die alternatieven botweg niet door te rekenen op deze effecten en dus appels met peren te gaan vergelijken en op die manier de eigen Oosterweelverbinding misleidend in de etalage te houden. In het persbericht van vandaag doet sp.a dat laatste overigens opnieuw.
(2) in het daarop volgende MER A102/R11bis (dat helaas reeds lopende is; daar heeft de sp.a een punt: de procedures botsen met elkaar als gevolg van het saucissoneren ervan door de regeringspartijen) moet Ringland ook worden onderzocht in combinatie met de Scheldekruisende alternatieven, niet enkel met Oosterweel (zoals nu is voorzien). Dat laatste is cruciaal, omdat alle onderzoeken tot dusver aangeven dat het BAM-tracé en Ringland onverenigbaar zijn:
http://www.ademloos.be/nieuws/oosterweel-en-ringland-gaan-echt-waar-niet-samen
Voor stRaten-generaal en Ademloos,
Manu Claeys en Wim van Hees

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier