Persbericht – Nieuwe standpunt Open VLD over oplossing Antwerpse mobiliteitsproblematiek staat niet haaks op het Plan B voor A van stRaten-generaal en Ademloos

mei 8, 2014 | Oosterweel, Publicaties, Media & Events

7 mei 2014
Nieuwe standpunt Open Vld over oplossing Antwerpse mobiliteitsproblematiek staat niet haaks op het Plan B voor A van stRaten-generaal en Ademloos – Mits nuancering
Per uitzondering bezorgen we u vandaag nog kort een tweede persbericht.
Het Oosterweelnieuws is dezer dagen niet meer bij te houden en veel van dat nieuws is relevant. Vandaar.
Open Vld communiceerde vandaag een driepuntenplan voor Antwerpen:
http://grootantwerpen.openvld.be/?type=nieuws&id=3&pageid=74700
We verwelkomen deze stap in het Oosterweeldossier.
Dat driepuntenplan spoort in belangrijke mate met het Plan B voor A dat stRaten-generaal en Ademloos op 28 april ll. in zaal Horta lanceerden en op 4 april ll. tijdens de manifestatie ‘Stappen en trappen om de ring te overkappen’ aan de pers bezorgden.
We voegen de pdf met het Plan B voor A hierbij. Het is overigens om dit Plan B voor A aan het nieuwe Vlaamse parlement uit te leggen dat de actiegroepen een petitie zijn opgestart voor spreekrecht in het parlement (zie eerdere persbericht).
En dan nu de nuanceringen:
1. Open Vld kiest nu reeds voor een van de drie 3de Scheldekruisingen uit het Plan B, wij dringen aan op een correcte vergelijking van die drie opties (doorrekenen met gedifferentieerde tol + technische uitwerkingen) vooraleer die knoop door te hakken. Het gaat daarbij om een keuze tussen de Noordtangent van de Meccano, het Arup/SUM-tracé en Oosterweel-Noord (zie kaartje). Oosterweel-Noord is overigens hetzelfde tracé als het stRaten-generaal-tracé dat de actiegroep reeds op 19 december 2005 indiende als alternatief voor de Oosterweelverbinding binnen de procedure van opmaak GRUP Oosterweelverbinding. Kan tellen als rondmaken van een cirkel 🙂
2. Open Vld kiest voor een Westtangent door het Waasland (grote ring), wij opteren voor een kortere Westtangent ten westen van Zwijndrecht (onderdeel van Meccanoplan).
Voor stRaten-generaal en Ademloos,
Manu Claeys, Peter Verhaeghe, Wim van Hees, Guido Verbeke
een plan B voor A - header
een plan B voor A

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier