Persbericht – Oosterweelverbinding niet compatibel met het overkappen van de Antwerpse ring

mei 3, 2014 | Oosterweel, Publicaties, Media & Events

Antwerpse actiegroepen reageren op uitspraak minister-president Kris Peeters

2 mei 2014
Tijdens zijn voorstelling van het CD&V-3D-plan in Antwerpen stelde Vlaams minister-president Kris Peeters vandaag dat zijn Oosterweelverbinding compatibel is met het overkappen van de Antwerpse ring.
Wij zijn hierover formeel: dit is verkiezingspraat van de slechtste soort, namelijk iets voorspiegelen waarvan je zelf weet dat het niet kan, maar hopen dat de mensen dit pas achterhalen na 25 mei.
We weten allemaal dat de wens om de ring te overkappen steeds populairder wordt in Antwerpen, en de CD&V probeert hier nu een graantje van mee te pikken.
Wat valt echter op?
1. net zoals de BAM enkele weken geleden beweert de minister-president dat Oosterweel en het overkappen van de ring samengaan zonder daarvoor 1 kaart, 1 technische studie of 1 onderzoeksrapport boven te halen. Veelzeggend: BAM en de minister-president staan hier met lege handen, en die handen zullen leeg blijven. Hun woorden wegen vederlicht;
2. daar staat tegenover: een berg aan aanwijzingen dat Oosterweel en het overkappen van de ring onverenigbaar zijn:
– studiegroep Antea die bij de kennisgeving van het plan-MER A102/R11bis (december 2013) onomwonden stelt dat Oosterweel en Ringland niet compatibel zijn;
– de Europese tunnelrichtlijn die verbiedt dat je koppelingen van verkeerswisselaars (bv. Oosterweel met huidige ring) overkapt;
– het regeringsmateriaal dat inmiddels in het GRUP voorligt: een Oosterweel met een kilometerlange open sleuf ter hoogte van het Sportpaleis;
– de conclusies van het overkappingsonderzoek door de stad Antwerpen (juli 2012);
enzovoort.
De actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos ijveren al jaren voor het overkappen van de ring en weten als geen ander dat de aanleg van de Oosterweelverbinding dit overkappen onmogelijk maakt. Het is het een of het ander: BAM-tracé of overkapping. Dat bewijzen we ook al jaren met tal van argumenten die al even lang nooit weerlegd worden door de BAM of de regering.
Wanneer de derde Scheldekruising in de haven wordt gelegd (Meccano, Arup/SUM of Oosterweel-Noord) kan de oostelijke ring tussen Groenendaallaan (Merksem) en Schijnpoort (Deurne) WEL volledig ingetunneld worden. Zie afbeelding in bijgevoegd ppt. Bij Oosterweel komt daar een open sleuf die omwille van Europese regelgeving (koppeling verkeerswisselaar R1 en BAM-tracé moet in open lucht) eeuwig onoverkapbaar is. Zie afbeelding in bijlage. Vergelijk de twee afbeeldingen, en dan weet je wat BAM en minister-president Kris Peeters bedoelen met hun ‘overkapping’.
In hun open sleuf zullen bij Oosterweel 19.000 voertuigen per uur rijden, bij Meccano rijden onder de ‘kap’ 12.000 voertuigen per uur. Dat zegt het MER-rapport en dat is ook logisch, want bij Meccano jaag je geen nieuwe autostrade door de stad.
Overkapping bij Meccano creëert meerwaarde voor stadsontwikkeling en leefbaarheid in wijken en ontwikkelingssites rond het Sportpaleis. ‘Overkapping’ bij Oosterweel betekent het leggen van een open sleuf, met lage luchtkwaliteit, hoge barrièrevorming en restruimtestedenbouw als gevolg. De status quo van de stadskanker dus.
Gelukkig roert inmiddels ook de wereld van de ruimtelijke planners zich in dit debat. Zo sprak professor André Loeckx, emeritus hoogleraar van het Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven, zich op 20 maart 2014 op het Ringlandcongres duidelijk uit over de kwestie, en meer in het bijzonder over het echte verschil tussen een overkapping en een niet-overkapping ter hoogte van het Sportpaleis. Zie relevante slides eveneens in bijlage.
Nu zondag ‘stappen Ademloos en stRaten-generaal om te overkappen’, samen met 25 andere Antwerpse verenigingen (zie banner hieronder). We stappen bijgevolg ook ondubbelzinnig tegen het BAM-tracé.
Het programma van zondag oogt behoorlijk indrukwekkend, al zeggen we het zelf: niet minder dan 4 startpunten voor de stappers (Borgerhout, Merksem, Deurne, den Dam) en 5 startpunten voor de trappers (Kontich, Boechout, Mortsel, Zwijndrecht, Berchem). Vertrek telkens om 15 uur. Allen stappen en trappen richting Park Spoor Noord, waar om 17 uur de Broken Circle Breakdown Bluegrass Band optreedt. Dat laatste onder het motto ‘klappen om te overkappen’.
Hopelijk tot zondag,
Manu Claeys en Wim van Hees, voor stRaten-generaal en Ademloos
4 mei 2014

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier