Persbericht – Jubileumcongres op woensdag 19 november 2014

nov 19, 2014 | Democratie, Publicaties, Media & Events

13 november 2014
Op woensdag 19 november 2014 organiseert stRaten-generaal een jubileumcongres onder de titel “DEMOCRATIE VANDAAG – Nieuwe mogelijkheden voor overheid en burgers”
Vijftien jaar geleden werd het Antwerpse bewonerscollectief stRaten-generaal opgericht.
Op onze website staat daarover het volgende:
StRaten-generaal werd in ’99 als het ware op straat verwekt en is een klein maar krachtig collectief van bezorgde en mondige burgers. SG ijvert ervoor bekommernissen en beslissingen zowel van particulieren als van overheden te plaatsen in het perspectief van het algemeen belang. SG houdt zich bezig met de lokale uitbouw van Agenda 21, de impact van ruimtelijke ordening op maatschappelijke ontwikkelingen en vice versa, stedelijkheid, natuur, participatie, sociale cohesie, ‘open scholen’, gezondheid, rechtvaardigheid, politieke kwaliteitszorg,… en dit in een samenspel van filosofie~strategie~praktijk.
Op woensdag 19 november organiseert stRaten-generaal ter gelegenheid van dit jubileum een congres.
Onder de noemer ‘Democratie vandaag’ exploreren we samen met een resem boeiende gastsprekers drie ons inziens relevante dragers van de democratie: de representatie (volksvertegenwoordiging), de publieksparticipatie (deliberatie) en de dissidentie (het recht op verzet, twijfel, geweten, …). Voor het volledige programma, zie de pagina van het congres.
Gastsprekers zijn Luc Huyse, Karen Celis, Thomas Decreus, Gaston Meskens en Griet Cnudde. Klara-journalist Werner Trio modereert de debatten en leidt het gesprek met de zaal in goede banen.
Verwacht gerust uitspraken over de actuele staat van de democratie. Zo kondigde Luc Huyse aan het in zijn lezing te zullen hebben over ‘de nieuwe pretentie van de macht, de verschraling van de democratie tot een rechtstreeks contact met de individuele burger en de aanvallen op het middenveld’. De vier andere sprekers beloven insgelijks lezingen met concrete inslag en actualiteitsgebonden relevantie.
In de vooravond organiseren Harm van Dijk en Jerphaas Donner een bijzondere G1000-sessie over de staat van de democratie. Deze twee sessiebegeleiders van het lopende project G1000 Amersfoort laten de aanwezigen proeven van het professioneel in breed beraad gaan met mekaar – zie het programma in bijlage. Een Antwerpse G1000 over de democratie: het is een verjaardagsgeschenk dat we onszelf graag cadeau doen.
Dat voor een dergelijk programma grote belangstelling bestaat, moge blijken uit de inschrijvingen: de (mooie) zaal ArenA van het Koninklijk Atheneum Antwerpen zit inmiddels vol (200 stoelen).
Maar voor geïnteresseerde pers houden we graag een stoel vrij. Wees welkom.
Manu Claeys en Peter Verhaeghe,
voorzitter en ondervoorzitter stRaten-generaal
Lin Ploegaert en Anne Baudouin,
organiserend comité

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier