Persbericht – Oosterweelresolutie oppositiepartijen weggestemd in Vlaams parlement, maar achter deze meerderheidshouding gaat naar verluidt een verrassend verhaal schuil

mrt 28, 2014 | Oosterweel, Publicaties, Media & Events

27 maart 2014
Vorige week dienden Open Vld en Groen in het Vlaamse parlement een resolutie in waarin werd voorgesteld om de alternatieven voor de Oosterweelverbinding alsnog ook door te rekenen met gedifferentieerde tol. Dat bleek niet gebeurd in de voorbije MER-procedure, waardoor nu appels met peren worden vergeleken.
Deze resolutie werd vandaag door de drie meerderheidspartijen verworpen, met blijkbaar als argument dat er genoeg gestudeerd is en er geen ‘tijd meer mag worden verloren’.
Correcte omgang met procedures? Het is niet aan de Vlaamse regering besteed in dit dossier, een regering die ook de eigen administratie onder druk zet om kortst mogelijke bochten te nemen.
Het vorige plan-MER Oosterweelverbinding (toen nog met Lange Wapper) werd bijna tien jaar geleden, op 19 november 2004, door de onderzoekers overhandigd aan de dienst MER. 32 dagen later keurde de dienst MER het rapport goed. Dat is normaal, want zo’n MER telt duizenden bladzijden.
Het nieuwe plan-MER Oosterweelverbinding werd op 6 februari 2014 door studiegroep Antea bezorgd aan de dienst MER en op 10 februari 2014 goedgekeurd. Hier tellen we 4 dagen. Dat is niet normaal, want het gaat om 2000 bladzijden en tientallen bijlagen. Niemand krijgt dat gelezen op zo’n korte tijd.
Maar het MER-rapport lezen behoorde dan ook niet tot het takenpakket van de dienst MER, vond de Vlaamse regering. Want de verkiezingen kwamen eraan en op de laatste ministerraad van 4 april 2014 wilde de regering middels goedkeuring van het voorlopige ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding nog een voldongen feit creëren in het Oosterweeldossier. Daartoe moest, teruggeteld, op ten laatste 14 februari 2014 een regeringsbeslissing vallen gebaseerd op een goedgekeurd MER. Tijd om het MER-rapport te lezen kreeg de dienst MER niet. En zo passeerde een duizenden bladzijden tellend rapport onder de radar.
Nog een week later, op 18 februari 2014, stond reeds het volledige ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Oosterweelverbinding online, honderden bladzijden en vele bijlagen en kaarten incluis. Naïef is degene die denkt dat de Vlaamse regering bij besluitvorming over grote infrastructuurprojecten zit te wachten op wat een MER-rapport te vertellen heeft. Laat staan dat zo’n regering zou ingaan op de vraag van de oppositie om een correct MER-rapport.
Om helemaal zeker te zijn dat gedupeerde actiegroepen wier alternatieven niet blijken doorgerekend te zijn in het MER-rapport niet ‘lastig’ zouden doen bij al dit haastwerk, verkondig je vervolgens vanuit de BAM dat die actiegroepen best twee keer nadenken vooraleer ze juridische stappen zetten.
Beste journalist, misschien kunt u toch best maar even polsen bij de meerderheidspartijen naar hoe het nu zit met die doorrekening van Meccano en alternatieven met gedifferentieerde tol. De ‘onwil’ van de meerderheidspartijen om in te gaan op de resolutie verbergt naar we opvangen een ander verhaal. De alternatieve tracés zouden wel zijn doorgerekend met gedifferentieerde tol, maar de resultaten ervan staan niet in het MER-rapport. De kabinetten zijn zich dezer dagen aan het beraden over hoe ze de inhoud van dat deel van het onderzoek naar buiten moeten brengen.
Wij zijn alleszins benieuwd naar wat de lucht- en geluidskwaliteiten van dit scenario zijn…
Want daarover gaat het in toenemende mate in Antwerpen: de zorg van de mensen om de kwaliteit van hun leefomgeving.
Manu Claeys en Peter Verhaeghe, voor stRaten-generaal

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier