Persbericht – Regeringscommunicatie over ‘verlenging’ Albertkanaaltunnel in Oosterweeldossier misleidend

okt 5, 2014 | Oosterweel, Publicaties, Media & Events

5 oktober 2014

Voorbije donderdag 2 oktober communiceerde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts in de parlementaire commissie over het Oosterweeldossier.
Meer in het bijzonder had hij het over het verlengen van de geplande Albertkanaaltunnel met 200 meter en over het technisch ‘mogelijk maken’ van het lokale overkappen van de Antwerpse ring.

Beide communicaties zijn bizar.

1.
Op 14 februari 2014 gaf de Vlaamse regering/BAM visueel materiaal vrij over de Albertkanaaltunnel.
Zie http://www.hln.be/hln/nl/9096/Belgie/photoalbum/detail/1793878/1366937/1/De-Oosterweelverbinding-in-beeld.dhtml
Deze visualisatie van een Oosterweelverbinding met Albertkanaaltunnel werd op 1 maart 2014 ook prominent meegenomen in het stadsblad De Nieuwe Antwerpenaar.
Wat valt op? Er is helemaal geen verlenging met 200 meter. De tunnelmond van 14 februari 2014 ligt op dezelfde plaats als de tunnelmond van de ‘nieuwe’ plannen zoals bekendgemaakt donderdag ll. en zoals o.a. in Gazet van Antwerpen meegegeven op vrijdag 3 oktober 2014:
GVA3okt2014
Wat donderdag ll. gecommuniceerd werd als het ‘verlengen van de Albertkanaaltunnel met 200 meter’ is gewoon het oude bestaande plan dat al midden februari – bij de regeringsbeslissing – breed in de pers werd uitgesmeerd.
Hier werd dus kennelijk oude wijn in nieuwe zakken geleverd, om de indruk van vooruitgang te creëren. Quod non.
Zie ook de bijgevoegde ppt-slide voor de in februari verspreide simulatie van de Albertkanaaltunnel: Tunnelmond den Dam
De gele lijn is de plek waar het verkeer ter hoogte van de noordelijke kop van het Lobroekdod uit de tunnel komt. Dat is exact waar zich op het kaartje van Gazet van Antwerpen van vrijdag ll. de zogezegd ‘opgeschoven’ tunnelmond situeert. De rode lijn op de kaart in bijlage wijst de plek aan waar zich op het kaartje in de krant de ‘eerder geplande’ tunnelmond bevindt, die werd ‘opgeschoven’.
Overigens: de plek waar zich de tunnelmond op de februari-visualisatie en op de ‘nieuwe’ kaart bevindt, ligt op 120 meter van den DAM-woonwijk. Dat is dichter dan het viaduct vandaag.
Den DAM kan herademen dankzij de ‘aangepaste’ plannen, schreef een krant. Het tegendeel is waar.
stRaten-generaal bepleit dat minister Weyts de plannen van het ‘aangepaste’ project op tafel legt, opdat eenieder voor zichzelf kan oordelen wat van die ‘aanpassingen’ aan is.

2.
Gecommuniceerd werd ook dat de regering 29 miljoen euro voorziet voor het technisch mogelijk maken van een overkapping van de open sleuf die volgt op de Albertkanaaltunnel.
Kosten op het sterfhuis zijn dit, om twee redenen.

  1. Het is een nutteloze investering, omdat de Europese 10-secondenregel (die er is gekomen om redenen van verkeersveiligheid) verbiedt dat je bij verkeerswisselaars ondergronds in- en uitweeft, dat er m.a.w. een vermeerdering of vermindering van aantal rijstroken optreedt in de tunnel. Het overkappen van de sleuf in combinatie met Oosterweel is bijgevolg een utopie. Het is geen toeval dat de overheid reeds vier jaar die sleuf in de plannen meeneemt i.p.v. een overkapping.
  2. Wie de sleuf bouwt zoals nu door de Vlaamse regering/BAM voorzien, maakt het realiseren van Ringland op die plek definitief onmogelijk. De ondergrondse organisatie van verkeersstromen van Ringland (= scheiden doorgaand en stedelijk verkeer in aparte tunnels) valt immers niet te koppelen aan de organisatie op de Oosterweelverbinding (= niet scheiden van dat verkeer).

Regeringspartijen die de geplande investering van 29 miljoen euro mee onderschrijven, laten – gelet op a en b – meteen ook verstaan dat ze niet voor het lokale overkappen van de ring gaan, omdat deze investering het overkappen net onmogelijk maakt.
Toch iets om bij stil te staan.

Manu Claeys en Peter Verhaeghe, voor stRaten-generaal

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier