Persbericht – Studiegroep Antea zegt zelf: Oosterweel niet compatibel met overkapping Antwerpse ring

feb 14, 2014 | Oosterweel, Publicaties, Media & Events

14 februari 2014
Bovendien: we krijgen weer een scenario ‘appelen met peren’ voorgeschoteld door de regering, want in het net opgeleverde MER heeft men de Meccano niet willen doorrekenen op gedifferentieerde tolheffing (een correcte vergelijkende afweging is bijgevolg onmogelijk) en zijn de door stRaten-generaal op 16 december 2011 gevraagde aanpassingen van ringzone Noord-Oost (zeg maar Luchtbal, Merksem, Deurne-Noord), nl. een volledige overkapping van de ring, niet meegenomen. Daardoor kan de Vlaamse regering zichzelf nu rijk rekenen op basis van aanpassingen die het post-factum aan het eigen plan toevoegt. Dit houdt procedureel geen stand.
Symptomatisch voor dit zichzelf rijk rekenen is deze passus uit de Gazet van Antwerpen van vandaag:
Als je de nieuwe maatregelen, zoals een optimale verkeerssturing en het neerhalen van de viaducten aan het Sportpaleis en het Albertkanaal, incalculeert en dan de effecten van BAM en Meccano op de volksgezondheid vergelijkt, dan worden de verschillen verwaarloosbaar”, zegt Bart Martens (sp.a) na een grondige studie van het vuistdikke MER-rapport.
Die vergelijking is momenteel dus niet mogelijk, bij gebrek aan MER-gegevens daarover. We zaten niet te wachten op door de regering of politieke partijen eigenhandig gemaakte nattevingerwerk-vergelijkingen, waarbij maatregelen enkel aan het eigen project worden toegevoegd NA de MER.
Wellicht in de loop van deze dag beslist de Vlaamse regering dat ze de Oosterweelverbinding zal bouwen. De beslissing om dat te beslissen ligt al jaren vast. De beslissing komt dus niet als een verrassing.
Maar voorafgaand aan de communicatie over de beslissing willen we u toch bijgevoegde vier beelden meegeven (zie bijlage)
1. een uittreksel uit de kennisgevingsnota plan-MER A102/R11bis die van 15 januari en 15 februari 2014 ter inspraak voorgelegd wordt aan de bevolking. In dat uittreksel stelt studiegroep Antea dat ‘indien de regering kiest voor de Oosterweelverbinding’ het UBR-concept ten noorden van de verkeerswisselaar Antwerpen-Oost (= Borgerhout) onmogelijk wordt. Het ene is ‘niet compatibel’ met het ander. Met UBR-concept wordt bedoeld: het door studiebureau Stramien uitgewerkte concept ‘Uit de Ban van de Ring’ dat … het overkappen van de ring inhoudt. Eenzelfde overkapping bepleit ook stRaten-generaal in die zone.
2. beeld van de enig mogelijke overkapping ter hoogte van het Sportpaleis, nl. bij keuze voor het Meccanotracé, waardoor geen ingewikkelde verkeerswisselaar (= koppeling BAM-tracé aan R1) in open lucht zal moeten worden aangelegd ter hoogte van het Sportpaleis. Zo zal het gebied van de huidige ring er dan uitzien. Vergelijk het in de loop van vandaag aub met het miezerige plateau van 60×60 meter over de R1 naast het Sportpaleis dat door de bestuurders zal verkocht worden als een overkapping. Beter nog: neem het bij uw verslaggeving zaterdagochtend ter vergelijking mee in uw communicatie. Uw lezers hebben er recht op.
3. vergelijking van de uitstootkaarten stikstofdioxide bij Oosterweel of Meccano ter hoogte van het Albertkanaal (= plek waar blauwe ovaal). Dit is materiaal uit het MER-rapport. U kunt zelf vaststellen:
(1) het verschil in achteruitgang (Oosterweel) of vooruitgang (Meccano) in die zone op het vlak van luchtkwaliteit – dag en nacht verschil voor de omwonenden;
(2) dat de plek waar de regering een intunneling van de brug over het Albertkanaal voorstelt niet de plek is waar in het Oosterweelscenario de vervuiling optreedt. Die opstoot van uitstoot bevindt zich wel ten noorden en ten zuiden van het Albertkanaal, waar zich de grote stromen verkeer bevinden die op weg zijn naar het BAM-tracé (50% meer dan in een scenario met Meccano). En net op die plekken wordt overkappen van de ring dus onmogelijk bij keuze voor Oosterweel.
4. het aantal rijstroken dat nodig is om de Oosterweel gekoppeld te krijgen aan de Antwerpse ring ter hoogte van het Sportpaleis, nl. 18. Dit is opnieuw materiaal uit de plan-MER. Bij keuze voor de Meccano komen op dezelfde plek hooguit 13 rijstroken. Voor dat verschil zijn twee redenen: minder verkeersvolume bij Meccano (12.050 voertuigen/uur avondspits) dan bij Oosterweel (17.500 voertuigen/uur avondspits) en geen nood aan zware koppeling van een nieuwe snelweg aan de huidige ring.
We hielden eraan u dit mee te geven VOOR de regeringsbeslissing.
Met vriendelijke groet,
Manu Claeys en Peter Verhaeghe, voor stRaten-generaal

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier