Persconferentie – Bevindingen bij het deelrapport 4 (mobiliteit) van ontwerp-MER Oosterweelverbinding

dec 11, 2013 | Milieu & Klimaat, Oosterweel, Publicaties, Media & Events

Zie de presentatie gebruikt bij de persconferentie hier (6MB).
Belangrijkste bevindingen bij het deelrapport 4 (mobiliteit) van ontwerp-MER Oosterweelverbinding
1. Meccanotracé biedt oplossing voor mobiliteitsproblemen en scoort beter dan de officiële regeringsprojecten uit de periode 2000-2009 en 2010-2013 (Masterplan 2020), die het politieke ijkpunt vormen
2. Scenario’s Oosterweelverbinding en Meccano zonder sturing (‘naakte modellering’) op vlak van mobiliteit weinig onderscheidend, wel betekenisvol onderscheid op vlak van leefbaarheid
Meccano dus performant op vlak van mobiliteit (‘significante verbetering’), objectieve vooruitgang ten opzichte van Masterplan 2020 en beste optie voor leefbaarheid: is de oplossing waar we allemaal naar snakken
3. Fundamentele resultaatverschillen in twee doorrekeningen van zelfde Masterplan 2020 (2011 en 2013) door Vlaams Verkeerscentrum problematisch voor statuut van ontwerp-MER.
4. Foutenlast, kennislacunes en onduidelijkheden ontwerp-MER hypothekeren 21 januari 2013 als opleverdatum voor definitieve MER.
Zie de presentatie gebruikt bij de persconferentie hier (6MB).

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier