Steun de waterzaak – teken de petitie

sep 7, 2018 | Archief, Milieu & Klimaat


Grondwater schaarste brengt Antwerpse binnenstad aan vooravond van een ecologische natuurramp ! SOS grondwater !
Het grondwaterpeil in de ganse Antwerpse binnenstad is tot een angstwekkend laag niveau gedaald en samen met de recente hittegolf berokkent deze toestand nu nooit geziene milieuschade aan het weinige groen dat de binnenstad nog heeft. Historische bomen leven al maanden onder stress, gooien hun takken af en gaan vervroegd in herfst-modus: sommigen stierven recent, maar vroegtijdige dood bedreigt nu meer en meer de laatste monumentale bomen die de stad nog rijk is …Je kan je ogen niet geloven!
De als monument geklasseerde stadsvijver met eiland is sinds deze zomer virtueel verdwenen. Nu kan je dode dieren ontdekken, wordt er op de vijverbodem voetbal gespeeld …. Het Antwerps kroonjuweel is er niet meer.

Was dit voorspelbaar ?
Het antwoord luidt ondubbelzinnig JA. Al jaren weten de Vlaamse overheid en de Stad dat het grondwaterpeil daalt. Dat komt omdat grootschalig – vaak zelfs clandestien, zonder controles – massale  hoeveelheden grondwater weggepompt worden naar de riool. Alhoewel de verplichte terugvoer van dat afgepompt water in de wetgeving voorkomt gebeurt het niet, en die toestand duurt al tientallen jaren. Grote gebouwen pompen zelfs grondwater jaar in jaar uit weg, 24u/7d, en nog wordt er niets gedaan. Ook de scheiding van het rioolwater stelsel blijft grotendeels dode letter…
Wat moet er veranderen:
– openbaar maken van alle peilmetingen en kwaliteitsanalyses van het grondwater;
– strenge controles en sanctioneringen op grondwateronttrekking & ecologische herstelmaatregelen opleggen aan vervuilers;
– scheiding afvalwater en regenwater massaal uitvoeren en zoveel mogelijk regenwater richting parkvijver brengen;
– meer infiltratie op grote verharde oppervlaktes mogelijk maken;
– onderzoeken of aanvoer oppervlaktewater vanuit de Schijn mogelijk is …

Steun de petitie : https://www.waterzaak.be/

Getekend: Buurtcomité De Waterzaak

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier