stRaten-generaal zamelt samen met Ringland en Ademloos handtekeningen in voor de aanvraag van een volksraadpleging. Ook u kan ons helpen.

jun 11, 2016 | Archief, Democratie, Milieu & Klimaat, Oosterweel

stRaten-generaal zamelt samen met Ringland en Ademloos handtekeningen in voor de aanvraag van een volksraadpleging.
De drie burgerorganisaties zijn zeer blij met het samenwerkingsakkoord met de overkappingsintendant, de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid voor de overkapping van de zuidelijke Ring. Maar voor de noordelijke Ring is nog geen oplossing in zicht. Ook de inwoners voorbij het Sportpaleis hebben recht op een gezonde leefomgeving op een zo kort mogelijke termijn. Het BAM-tracé verhindert daar evenwel een volledige overkapping en het biedt ook geen oplossing voor de files.
Tegen eind oktober willen stRaten-generaal, Ringland en Ademloos 75.000 handtekeningen inzamelen. Daarmee kunnen we een volksraadpleging aanvragen als een bouwaanvraag wordt ingediend voor het BAM-tracé.
We hopen evenwel dat een volksraadpleging niet nodig zal zijn. Daartoe vragen we de overheid haar ‘beslist beleid’ bij te sturen en het tracé voor de derde Scheldekruising 3 km naar het noorden te verschuiven. stRaten-generaal, de Ringland Academie en Ademloos werken in de periode dat de handtekeningen verzameld worden dat alternatieve Haventracé verder uit. Uiteraard zetten we ook de samenwerking met de overkappingsintendant verder om uiteindelijk tot de beste oplossing voor Antwerpen te komen.
Ook u kan ons helpen handtekeningen te verzamelen.
Geef ons jouw naam en email adres hieronder, download het formulier, print het af en help ons mee handtekeningen te verzamelen. Formulieren kunnen verzonden worden naar stRaten-generaal, Ballaarstraat 6,  2018 Antwerpen. Dank!

Fout: Contact formulier niet gevonden.


De kaart hieronder toont de twee opties: het BAM tracé (niet overkapbaar) in het oranje of het alternatieve tracé (haventracé groen + A102 blauw). Met het alternatieve tracé zou het noordelijke deel van de ring veel minder verkeer moeten slikken en zou ook dat deel overkapt kunnen worden.
Tracé-afbeelding-zonder-namen

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier