Tijdlijn PFOS, Zwijndrecht en Oosterweel – persbericht

jun 28, 2021 | Milieu & Klimaat, Oosterweel, Publicaties, Media & Events

Ademloos, Ringland, stRaten-generaal, 28.6.2021

Tijdlijn PFOS, Zwijndrecht en Oosterweel

Handvatten voor een beter begrip

Om beter inzicht te krijgen in hoe Vlaanderen de voorbije twintig jaar omging met kennis over PFOS (in realtime, niet met de kennis van nu) en hoe zich dat vertaalde in de aanpak van PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en op de Oosterweelwerf stelden de Antwerpse burgerbewegingen stRaten-generaal, Ringland, Ademloos een tijdlijn op. Die biedt al antwoorden op een aantal stellingen.

Lees hier enkele voorbeelden en de exhaustieve tijdlijn, een reconstructie vanaf 2000. Download tijdlijn

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier