Vandaag in Gazet van Antwerpen

nov 25, 2019 | Democratie, Milieu & Klimaat, Publicaties, Media & Events

“Er was een tijd dat wij met Adoma op het beleid wogen”


Gazet van Antwerpen/Stad en Rand, Ma. 25 Nov. 2019, Pagina 13

De leden van de adviesraad voor duurzame ontwikkeling en milieu Antwerpen (Adoma) zijn niet verbaasd over het opdoeken van hun raad. “Deze adviesraad werd de afgelopen jaren steeds meer uitgehold”, klinkt het.
Aangekondigde stopzetting milieuraad komt aan, maar wekt weinig verbazing
In de discussie over de hervorming van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) viel bijna terloops het nieuws dat Adoma zou stoppen. Vanuit de oppositiepartijen Groen en CD&V werden daar vragen bij gesteld. Een discussie die maandagavond in de Antwerpse gemeenteraad zal worden verdergezet.
De Adoma-leden zijn niet verrast. Fernand Van Ginderen is het langst zetelende lid van deze milieuraad. Hij zetelt er voor de Natuurgidsen.
“Adoma werd ooit opgericht door de politiek”, zegt Van Ginderen. “Schepenen kwamen hun beleid bij ons toelichten. We kregen zelfs subsidies en hadden een secretaris. Het waren niet alleen organisaties die bezig waren met milieu en natuur, ook de ondernemersorganisatie Unizo en de Kamer van Koophandel (Voka) hadden een zitje. We wogen op het beleid. Ik herinner mij dat we de goedkeuring van een stadsbegroting konden tegenhouden omdat er te weinig geld ging naar natuur en milieu. Maar die impact is de afgelopen jaren sterk afgenomen.”
Dat zag ook waarnemend voorzitter Stijn Sysmans gebeuren.
“We kregen nog zeer uitzonderlijk een antwoord op onze vragen en adviezen”, zegt Sysmans. “Dat was in het verleden anders. Het gevolg is dat Natuurpunt of Voka gewoon rechtstreeks naar de kabinetten stapten om hun belangen te verdedigen. Dat is geen verwijt, want als het zo werkt, waarom zouden ze het dan niet doen.”
Los van de adviesbevoegdheid ziet waarnemend voorzitter Sysmans nog ander nut in de werking van de raad.
“Het is de plek waar het middenveld inzage kreeg in de beleidsplannen, zoals het klimaat- en mobiliteitsplan. Het was een boeiende wisselwerking tussen de Adoma- leden en de stadsadministratie. De leden konden zo hun achterban informeren. Als Adoma wegvalt, dan verdwijnt die rechtstreekse toelichting en dat is spijtig”, zegt Sysmans.
Betrokkenheid
Lin Ploegaert zetelt voor de burgerbeweging stRaten-generaal in Adoma. Zij stoort zich misschien nog het meest aan het schrappen van deze adviesraad. “Je hebt een raad nodig waarin betrokken burgers kunnen wegen op het beleid. De adviesbevoegdheid moet bewaard blijven.” Dat een groot deel van die adviesbevoegdheid rond duurzame ontwikkeling zal worden overgenomen door milieuexperten in Gecoro overtuigt Ploegaert niet.
“De Gecoro kunnen ze niet schrappen, want die is verplicht”, zegt Ploegaert. “Deze adviesraad wordt wel afgeslankt van 21 naar 17 leden. Schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA) zegt dat er experten rond milieu en duurzame ontwikkeling in de Gecoro komen, maar die zitten er al in. Koen Van Keer van Natuurpunt Antwerpen is lid van Gecoro.”
Schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (sp.a) kondigde aan dat Adoma zou vervellen tot een Klimaatraad. Of dat een volwaardig alternatief is, weten deze leden van Adoma niet. “We krijgen op 5 december een toelichting van de schepen”, zegt Sysmans. “Ik weet
25-11-2019 Gopress – Gazet van Antwerpen/Stad en Rand – Vandaag
echt niet wat we daarvan mogen verwachten.” Schepen Meeuws liet al wel weten dat deze Klimaatraad geen adviesbevoegdheid heeft, hoewel hij niet uitsluit dat er wel eens naar zal worden gevraagd.


Sacha van wiele

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier