Brief aan het College

dec 5, 2022 | Archief, Toekomstverbond

Beste sympathisant,

Al 23 jaar ijvert stRaten-generaal voor een stad waar het fijn/fijner/fijnst is om te wonen, op twee manieren: structureel door overleg tussen overheden en burgers actief te stimuleren, en inhoudelijk door alternatieven voor beleidsvoering naar voor te schuiven.

In 2017 ondertekenden we samen met Ringland, Ademloos, de Vlaamse regering en de stad Antwerpen een Toekomstverbond voor Antwerpen. De voorbije 5 jaar sleutelden we samen met andere verenigingen, ambtenaren, experten, overheidsbedrijven …  aan een eerste reeks Toekomstverbond-projecten: de opschaling van het fietsnetwerk, een hertekende Oosterweelverbinding en (vooral) vier ringparken bovenop de noordelijke ring (zones Merksem, Deurne, Antwerpen). Die parken zullen, in een stad met een schromelijk tekort aan aangename open ruimte, samen 117 hectare groen en zuurstof toevoegen. Concreet: 234 voetbalvelden of het Antwerpse stadspark x 10. 

Kijk wat dat geeft ter hoogte van het huidige viaduct van Merksem: de ring wordt verdiept aangelegd (2024-2029) en overkapt (2028-2031) met parken, pleinen, sportvelden, speelpleintjes, een openluchtzwembad, fietspaden, ligweides, wandelpaden, waterlopen… Daartoe verdubbelde de Vlaamse regering onlangs het budget voor die eerste ringparken: de in 2018 toegezegde 1,25 miljard wordt nu 2,5 miljard.

De komende jaren hebben voor ons nog meer vrijwilligerswerk in petto. Zoals het ontwerp van de overkapping van de zuidelijke ring (zones Berchem, Borgerhout, Antwerpen) en de versnelling van de modal shift (tegen 2030), zoals in 2017 afgesproken in het Toekomstverbond.

Daarnaast bracht stRaten-generaal in april een Pleinenplan voor Antwerpen uit, dat voor verkeer van buiten de stad, vanop de ring en de grote assen een rationele, logische, bewonersvriendelijke aansluiting en circulatie in Antwerpen-binnen-de-ring voorziet. Dit stevig onderbouwde circulatieplan is een primeur, klaar om verfijnd te worden in overleg met wijkbewoners en administraties. Velen zijn enthousiast om daaraan te beginnen. Dus schoven we alvast vijf pilootprojecten naar voor in een brief aan het Antwerps college.

stRaten-generaal vindt dat ook Antwerpen-buiten-de-ring een Pleinenplan verdient. Maar circulatieplannen vergen degelijk onderzoeks- en ontwerpwerk, en om hiermee door te gaan reiken onze middelen niet ver genoeg. Vindt u ook dat we ons niet mogen beperken tot de kernstad en waardeert u onze volgehouden inspanningen, stort dan een vrije bijdrage op rekeningnummer BE84 0013 4785 0059 van Straatego en help ons, dit mogelijk te maken voor Antwerpen.

Lees alvast hier het Pleinenplan: https://stratengeneraal.be/pleinenplan/

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier