Verzoekschrift in verband met de historische Demerrand in Diest

Verzoekschrift in verband met de historische Demerrand in Diest

Geachte stadssecretaris, geachte voorzitter van de gemeenteraad, Hierbij dien ik aan de hand van de evaluatie opgemaakt door stRaten-generaal een verzoekschrift in bij de gemeenteraad van Diest met de vraag om te onderzoeken of het echt onafwendbaar is om de...