Democratie
Persbericht – Andermaal fietst Bart de Wever inzake kwestie Meccanotracé/gevangenis om de hete brij heen

Persbericht – Andermaal fietst Bart de Wever inzake kwestie Meccanotracé/gevangenis om de hete brij heen

26 september 2012 Andermaal fietst Bart de Wever inzake kwestie Meccanotracé/gevangenis om de hete brij heen (zoals overigens kandidaat-burgemeester Patrick Janssens dat ook stelselmatig doet) Vandaag publiceerde Knack een ietwat vreemd interview met Bart de Wever:...

Persbericht – ‘Aanvullende richtlijnen plan-MER Oosterweelverbinding’ bevestigen belang van opschuiven Beverse gevangenis

Persbericht – ‘Aanvullende richtlijnen plan-MER Oosterweelverbinding’ bevestigen belang van opschuiven Beverse gevangenis

30 juli 2012 / Meccanotracé zelf kan niet zo maar enkele tientallen meters worden opgeschoven Bij vasthouden aan huidige inplanting gevangenis moet Meccanotracé halve kilometer westwaarts uitwijken Vandaag gaf de cel-MER het ‘Rapport Trechtering Alternatieven’ (26...

Persbericht – Gevangenis Beveren: Europese Commissie start inbreukprocedure tegen Vlaamse regering op basis van niet-naleving EU-recht

Persbericht – Gevangenis Beveren: Europese Commissie start inbreukprocedure tegen Vlaamse regering op basis van niet-naleving EU-recht

29 juli 2012 Op 30 mei 2012 diende stRaten-generaal klacht in bij de Europese Commissie op basis van vermeende schending van de MER-richtlijnen (milieueffectenrapportage) bij het verlenen van een bouwvergunning voor een gevangenis in Beveren. Zie bijlage. De...

Meccano Info Avonden

Meccano Info Avonden

Nog tot 23 mei trekken we in Antwerpen rond om er aan aandachtige buurtbewoners en andere geïnteresseerden uit te leggen waarom het door de Vlaamse regering verkozen BAM-tracé rampzalige gevolgen zou hebben voor de Antwerpse mobiliteit en leefbaarheid. Wie...