Milieu & Klimaat
Persbericht – Gevangenis Beveren: Europese Commissie start inbreukprocedure tegen Vlaamse regering op basis van niet-naleving EU-recht

Persbericht – Gevangenis Beveren: Europese Commissie start inbreukprocedure tegen Vlaamse regering op basis van niet-naleving EU-recht

29 juli 2012 Op 30 mei 2012 diende stRaten-generaal klacht in bij de Europese Commissie op basis van vermeende schending van de MER-richtlijnen (milieueffectenrapportage) bij het verlenen van een bouwvergunning voor een gevangenis in Beveren. Zie bijlage. De...

Meccano Info Avonden

Meccano Info Avonden

Nog tot 23 mei trekken we in Antwerpen rond om er aan aandachtige buurtbewoners en andere geïnteresseerden uit te leggen waarom het door de Vlaamse regering verkozen BAM-tracé rampzalige gevolgen zou hebben voor de Antwerpse mobiliteit en leefbaarheid. Wie...