Democratie
Boek: On accuse, no excuse

Boek: On accuse, no excuse

Nota aan de lezers: Het document met de uit het boek weggelaten afbeeldingen is beschikbaar via deze link: Bezwaarboek ON ACCUSE NO EXCUSE afbeeldingen bij de tekst stRaten-generaal schreef het eerste bezwaarboek van Vlaanderen Het bezwaarboek telt 190 bladzijden...